Bazı yayın organlarında çıkan haberler üzerine, Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Okul spor faaliyetlerinde, Ataşehir Özel Bostancı Doğa Anadolu Lisesinin durumu hakkında bilgilendirme;

Sırbistan’ın Belgrad kentinde 25.06-03.07-2016 tarihleri arasında düzenlenen ISF 2016 Voleybol Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazanmış olan Ataşehir Özel Bostancı Doğa Anadolu Lisesi Müdürlüğü erkek takımı Dünya şampiyonu olmuştur. 

Ancak 2016 Eylül ayında ISF tarafından Okul Sporları Federasyonundan ISF Dünya Voleybol Şampiyonasına katılan Ataşehir Özel Bostancı Doğa Anadolu Lisesi’nin ISF yarışma kurallarına aykırı olacak şekilde oyuncu oynattıklarına dair şikâyet aldıkları belirtilerek savunma isteminde bulunulmuştur. 

Bunun üzerine federasyon disiplin kurulu tarafından gerçekleştirilen soruşturma neticesinde; 

Voleybol Dünya Şampiyonası 1. Bülten 2,2’ye “ISF Dünya Şampiyonasına katılacak okul takımlarının bütün oyuncuları 2015-2016 eğitim öğretim yılının başından beri aynı okulda kayıtlı olmalıdır” hükmüne kasten aykırı hareket ettiği tespit edilen İstanbul Ataşehir Özel Bostancı Doğa Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün Türkiye okul sporları federasyonu disiplin talimatının 16. Maddesi gereğince, ISF (Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) Dünya, Avrupa şampiyonaları ve faaliyetlerinden 2 yıl süre ile, 47/2 maddesi uyarınca bir kat artırılarak 4 yıl süre ile men cezası, 

Ayrıca Okul Müdürü Mualla Özsevindik’e yukarıda belirtilen eylemlerden dolayı Türkiye okul sporları federasyonu disiplin talimatının 16. Maddesi gereğince, ISF (Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) Dünya, Avrupa şampiyonaları ve faaliyetlerinden 2 yıl süre ile, 47/2 maddesi uyarınca bir kat artırılarak 4 yıl süre ile, 02.12.2016 tarihli ve 02 nolu kararı doğrultusunda men cezası verilmesi uygun görülerek yapılan işlemler ISF’ye bildirilmiştir. 

ISF 2016 Aralık ayında Hindistan’da yapılan yönetim kurulu toplantısında cezaları yeterli bularak dosyayı kapatmıştır. Ancak cezai işleme maruz kalan ilgili okul ve yöneticisinin tahkim kuruluna başvurması üzerine; Tahkim kurulunun 17.01.2017 tarihli 2016/250 esas ve 2017/30 sayılı kararı ile; Türkiye Okul Sporları Federasyonu Disiplin talimatının “Cezalar ve Suç Oluşturan Eylemler” başlıklı 13/2 maddesinde men cezasının kulüp ve sporcunun müsabakalara katılmaktan men edilmesi şeklinde tanımlanmış olduğu hususu gözetilerek hakkında disiplin soruşturması yapılarak ISF’nin Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile faaliyetlerinden 4 yıl süre ile men cezası ile cezalandırılmasına karar verilen İstanbul Ataşehir Özel Bostancı Doğa Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün 13/2 maddesi kapsamında kulüp olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığının anlaşılmasının yanı sıra, söz konusu uluslararası spor faaliyetlerine katılan okul ile ilgili katılım koşullarının olmadığı yönünde koşulları denetlemeye yetkili mercilerce alınmış bir kararın da bulunmaması dikkate alınarak federasyon disiplin kurulunun vermiş olduğu kararın iptali cihetine gidilmiştir. 
Ancak tahkim kurulunun 7 üyesinden 3’ü muhalefet şerhi koyarak, okul müdürlüğü hakkında verilen kararla ilgili Türkiye Okul Sporları federasyonu disiplin kurulunca tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, yapılan uygulamanın doğru ve yerinde olduğu düşüncesiyle çoğunluk görüşüne iştirak edilmemiştir. 

Muhalefet şerhine uygun olarak, Okul Sporları Federasyonu Disiplin talimatının 13.maddesi hükmünde belirtilen “Spor Kulübü” yerine “Okul Takımı” ifadesi şeklinde içtihadi bir yorumlama ile karar verilmesi halinde, söz konusu durumlara sebebiyet verilmemiş olacaktır. 

Tahkim kurulunun almış olduğu karar gerekçe gösterilerek, ISF’ye yapılan şikâyetler üzerine 2017 Haziran ayında gerçekleştirilen ISF yönetim kurulu toplantısında dosyalar tekrar açılarak, itiraz yolu açık olmak üzere anılan şampiyonaya katılarak başarılı olan İstanbul Ataşehir Özel Bostancı Doğa Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün yarışmaya katılmamış sayılmasına karar verilmiştir. 

Federasyon tarafından ISF’ye yapılan itiraz 2017 Ekim ayında Olbia-İtalya’da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında değerlendirilerek karara bağlanmıştır. 

Buna göre söz konusu okulun ISF bünyesinde gerçekleştirilecek müsabakalardan 4 yıl süre ile men edilmesine karar verildiği, kararın öğrencileri kapsamadığı ve sporcu öğrencilere herhangi bir zararın gelmesini içermediği ifade edilmektedir. 

Dolayısıyla İstanbul Ataşehir Özel Bostancı Doğa Anadolu Lisesi; . ISF tarafından yapılacak müsabakalardan 2020 yılına kadar 4 yıl süre ile men edilmiştir. 

Doğa okulları adı altında faaliyetlerini sürdüren diğer okullar, ISF tarafından verilen cezanın kapsamı dışındadır. 

İstanbul Ataşehir Özel Bostancı Doğa Koleji Lisesi takımı yarı finallerde elendiğinden Karabük ilinde gerçekleştirilmekte olan Hentbol Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılamamaktadır. 

İstanbul Ataşehir Özel Bostancı Doğa Koleji Lisesi takımının uluslararası organizasyonlar hariç ulusal faaliyetlere katılması yönünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ayrıca, İstanbul Ataşehir Özel Bostancı Doğa Koleji Lisesi takımı Türkiye Şampiyonasında birinci bile olsaydı uluslararası faaliyete ikinci olan takımın birinci yerine katılması mümkündür.