SUTOPU FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SPORCU EĞİTİM MERKEZİ (SEM) KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANAN SPORCULAR HAKKINDA

4/18/2023

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanlığı tarafından 04.03.2023 tarihinde Mersin, 10.03.2023 tarihinde Konya, 14.03.2023 tarihinde Ankara (Depremzede sporcular için) ve 18.03.2023 tarihinde Giresun illerinde yapılan seçmeler sonucunda Giresun, Konya ve Mersin Sporcu Eğitim Merkezlerine gündüzlü statüde kayıt yaptırmaya hak kazanan sporcular ekte yayınlanmıştır.

 

Bu doğrultuda merkezlere kayıt hakkı kazanan sporcuların, ilan tarihinden itibaren on (10) iş günü içerisinde ekte yer alan belgeler ile birlikte kayıt hakkı kazandıkları Sporcu Eğitim Merkezlerinin bağlı olduğu il müdürlüklerine başvurarak kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Mazeretsiz olarak kayıt işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. 

 

Yeni kayıt yaptıracak sporculardan istenilen belgeler şunlardır: 

a)      Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

b)      e-Devlet Kapısından alınan güncel tarihli öğrenci belgesi,

c)      Sağlık Raporu (ilgili branşı yapmasında herhangi bir engel bulunmadığına dair ibarenin olduğu) 

ç)      Veli veya vasi izin belgesi (Ek-1)

d)      4 adet fotoğraf

e)      Taahhütname (Ek-2)

f)       e-Devlet Kapısından alınan ikametgâh belgesi

g)      Sporcu Beyannamesi (Ek-3)

 

 

 

Giresun Sporcu Eğitim Merkezine Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Sporcu Listesi

Konya Sporcu Eğitim Merkezine Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Sporcu Listesi

Mersin Sporcu Eğitim Merkezine Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Sporcu Listesi