Yönetmelikler

MİLLİ TAKIM MENSUPLARININ SİGORTALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

İlgili Birim: Spor Hizmetleri Genel Müdürülüğü

Resmi Gazete Tarihi: 13.08.1991

Resmi Gazete Sayısı: 20959


OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZLERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 11.04.2015

Resmi Gazete Sayısı: 29323


2020 YILI SONUNA KADAR YAPILACAK YAZ VE KIŞ OLİMPİYAT VE PARALİMPİK OYUNLARINA HAZIRLANMAK AMACIYLA YETİŞTİRİLECEK SPORCULARIN TESPİTİ, HARÇLIKLARININ BELİRLENMESİ, İAŞE, İBATE VE YOL GİDERLERİNİN KARŞILANMASINA DAİR YÖNETMELİK

İlgili Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 11.04.2015

Resmi Gazete Sayısı: 29323


BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2012

Resmi Gazete Sayısı: 28358


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Eğitim Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 28.01.2011

Resmi Gazete Sayısı: 27476


SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 


İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 03.11.2010

Resmi Gazete Sayısı: 27748


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE AİT TAŞINMAZLARIN İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

İlgili Birim: Tesisler Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 13.12.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27431


BAŞARILI SPORCULARA AYLIK BAĞLANMASI VE DEVLET SPORCUSU UNVANI VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Spor Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi: 28.05.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27241


FEDERASYON BAŞKANLARI SEÇİM YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 12.02.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27139


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA...

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 24.02.2008

Resmi Gazete Sayısı: 25857


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI BÜTÇE, MUHASEBE VE BİLET YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2007

Resmi Gazete Sayısı: 26681


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ULUSAL VE ULUSLAR ARASI SPORTİF FAALİYETL...

İlgili Birim: Spor Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2007

Resmi Gazete Sayısı: 26503


KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006

Resmi Gazete Sayısı: 26111


STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 18.02.2006

Resmi Gazete Sayısı: 26084


MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2006

Resmi Gazete Sayısı: 26077


MUHASEBE YETKİLİLERİNİN EĞİTİMİ, SERTİFİKA MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2006

Resmi Gazete Sayısı: 26056


ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2006

Resmi Gazete Sayısı: 26056


İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

İlgili Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005

Resmi Gazete Sayısı: 26040


MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Kurum ve Kuruluş Yönetmeliği (Maliye Bakanlığı)

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005

Resmi Gazete Sayısı: 26040


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 26.06.2005

Resmi Gazete Sayısı: 25857


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜSABAKA YERLERİNE SERBEST GİRİŞ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 03.05.2005

Resmi Gazete Sayısı: 25804


GENÇLİK VE SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 26.04.2005

Resmi Gazete Sayısı: 25797


GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 26.04.2005

Resmi Gazete Sayısı: 25797


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YÜKSEK KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Sağlık İşleri Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 26.04.2005

Resmi Gazete Sayısı: 25797


SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN MALİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI...

İlgili Birim: Spor Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2005

Resmi Gazete Sayısı: 25705


SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETME...

İlgili Birim: Spor Eğitim Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 28.08.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25567


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPORTİF MÜSABAKA VE GÖSTERİ HASILATININ DAĞITIMINA DAİR YÖNETMELİK

İlgili Birim: Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı

 


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPONSORLUK YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25494


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAHKİM KURULU YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Tahkim Kurulu Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 28.05.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25475


BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Bilgi Edinme Şb.Md. Tertip:5

Resmi Gazete Tarihi: 27.04.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25445


GENÇLİK MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 13.07.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25167


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 13.07.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25167


ANTRENÖR EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2002

Resmi Gazete Sayısı: 24848


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜSABAKA YERLERİNE SERBEST GİRİŞ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 04.01.2002

Resmi Gazete Sayısı: 24630


SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 07.12.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24606


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR MÜŞAVİRLERİ ATANMA VE ÇALIŞTIRMA YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 26.10.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24565


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 05.04.2001

Resmi Gazete Sayısı: 26018


GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİNE AD VERME YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 27.03.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24355


HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN GÖREV, ÇALIŞMA VE VEKALET ÜCRETİNİN DAĞITILMASI..

İlgili Birim: Hukuk Müşavirliği

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2000

Resmi Gazete Sayısı: 23990


MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI AYNİYAT YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 02.11.1999

Resmi Gazete Sayısı: 23864


ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 15.10.1999

Resmi Gazete Sayısı: 23847


SPOR MASÖRÜ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Eğitim Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 26.07.1999

Resmi Gazete Sayısı: 23767


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İHALE YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: -

Resmi Gazete Tarihi: 05.08.1997

Resmi Gazete Sayısı: 23071


DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi: 27.07.1995

Resmi Gazete Sayısı: 22356


 


GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 31.01.1994

Resmi Gazete Sayısı: 21835


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Teftiş Kurulu Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 20.12.1993

Resmi Gazete Sayısı: 21794


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR FEDERASYONLARININ TEŞKİLATI ÇALIŞMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULU...

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 22.11.1993

Resmi Gazete Sayısı: 21766


GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMATÖR SPOR DALLARI CEZA YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Ceza Kurulu

Resmi Gazete Tarihi: 07.01.1993

Resmi Gazete Sayısı: 21458


 

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖR ÇALIŞTIRMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 22.02.1991

Resmi Gazete Sayısı: 20794


İL SPOR DALI TEMSİLCİ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 06.12.1990

Resmi Gazete Sayısı: 20717


SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KONTROLÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim: Spor Kontrolörlüğü Kurul Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 12.07.1990

Resmi Gazete Sayısı: 20572


 

GENÇLİK VE SPOR ŞURALARI YÖNETMELİĞİ

İlgili Birim:

Resmi Gazete Tarihi: 24.11.2011

Resmi Gazete Sayısı: 28122


FAAL SPORCULUĞU BIRAKMA TÖRENLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 04.05.1980

Resmi Gazete Sayısı: 16951


SPORTİF MÜSABAKALARDAN ÖNCE YAPILACAK SAYGI DURUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İlgili Birim: Faaliyetleri Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 17.05.1971

Resmi Gazete Sayısı: 13839