Protokoller T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği Protokolü

Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Arasında Yurtlardaki Öğrencilere Yönelik Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetlere İlişkin İşbirliği Protokolü

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Arasında Gençlik, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde İşbirliği Protokolü

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan Hizmet Alan Çocukların ve Engellilerin, Gençlik ve Spor Faaliyetlerinden Yararlandırılması"na İlişkin İşbirliği Protokolü

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Spor Genel Müdürülüğü arasında Kuran Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslara Katılanlara İlişkin İşbirliği Protokolü

Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığımız Arasında 10 Nisan 2013'de İmzalanan ve 10 Mayıs 2013 tarihinde Yürürlüğe Giren Protokolün Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Y.T.14.5.2013)

Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığımız Arasında Yapılan, Amatör Sporcuların Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluş. Sağlık Hizmeti Almasına İlişkin Protokol; 10 Nisan 2013 tarihinde İmzalanmış, 10 Mayıs 2013'de Yürürlüğe Girmiştir.(Y.T.14.5.2013)

Sporcu sağlığı alanında, Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi Baştabipliği'nden lisanslı sporcuların mümkün olan en üst düzeyde yararlanabilmesine dair şartları belirleyen Protokol (Y.T.13.03.2012)(Evrak No:STR-660)

Elektronik Bilgi Bankasının ( Spor Olayları Projesinin ) Erişime Yönelik İşbirliği Protokolü