Genel Müdürlük Ceza Kurulu

KURUL ÜYELERİ

Başkan : İlker PEKSEZER
Başkan Vekili : Kemal SONUNUR
Raportör : Halil İbrahim AYÇİÇEK
Üye : Eyüphan KORKAZ
Üye : Fatih BEYAZIT

GÖREVLERİ

07.01.1993 tarih ve 21458 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin “Ceza Kurullarının Görevleri” başlıklı 10. maddesinin b bendi uyarınca;

Merkez Ceza Kurulunun ilk derece ceza kurulu olarak baktığı disiplin suçları ile il ve ilçe ceza kurullarının baktığı disiplin suçları dışında kalanlar hakkında karar vermek.