Spor Federasyonları Daire Başkanlığı
   
Erbil YİĞİTBAŞ
Spor Federasyonları Daire Başkanı

Spor Federasyonları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Spor dallarının belirlenmesi ile ilgili tayin ve tespit yapmak, bağlı ve bağımsız spor federasyonlarının kurulmasına ve faaliyetlerinin sona erdirilmesine ilişkin is ve işlemleri yapmak,

b) Bağımsız spor federasyonların kurulması, seçim işleri, olağan/olağanüstü genel kurul ve mali genel kurulları ile federasyonlara denetim kurulu üyesi atanması ilgili iş ve işlemleri yapmak, seçimlerinde gözlemci/temsilci görevlendirmek,

c) Federasyon başkanlıkları tarafından hazırlanan veya güncellenen yönerge, talimat, duyuru ve federasyon ihalelerini Bakanlığın resmi İnternet sitesinde yayımlanmasını sağlamak, ç) Spor federasyonları il spor dalı temsilcilikleri ile ilgili yazışmaları yapmak,

d) Yabancı uyruklu antrenör ve sporcuların oturma izinlerini almak ve istisnai Türk vatandaşlığı mevzuatı kapsamında is ve işlemlerini yürütmek,

e) Federasyon başkanlıklarına ve uluslararası federasyonların üst kurullarında görev yapan kişilere hizmet damgalı pasaport verilmesi ile ilgili is ve işlemleri yürütmek, f) Bağlı spor federasyon başkanlıklarının kurulması, seçim isleri ve yönetim kurulu atanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g) Spor federasyonlarının yurtiçi ve yurtdışı faaliyet programlarının onaylanmasına, spor federasyonları ve kulüplerin yurtiçinde uluslararası müsabaka düzenlemelerine izin verilmesine ve sonuçların değerlendirilmesine ilişkin is ve işlemleri yapmak,

ğ) Federasyonların yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde görev alacak Bakanlık personeli veya gözlemcilerinin katılım onaylarını almak,

h) Bağımsız spor federasyonları başkanlıklarının bütçe, muhasebe ve ödenek ile ilgili tüm iş ve işlemlerini yapmak,

ı) Bakanlığın koordinesinde yurtiçinde düzenlenecek çoklu uluslararası spor oyunlarının ilgili kurum, kuruluş ve bakanlığımızın diğer birimleriyle birlikte sevk ve idaresini yapmak,

i) Bakanlığın koordinesinde yurtdışında düzenlenecek çoklu uluslararası spor oyunlarına katılacak kafilelerin onay işlemlerini yürüterek, ilgili kurum, kurulus ve bakanlığımızın diğer birimleriyle birlikte oyunların sevk ve idaresini yapmak,

j) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin, fiilen görev yapmadığı federasyonlara ait yurtiçi ve yurtdışı spor müsabakalarında görevlendirilmesi ile ilgili onayları almak,

k) Federasyonların uluslararası organizasyonlardaki sportif performansları, madalya sayısı, katılımcı sayısı ve benzeri istatistiki bilgileri tutmak ve raporlamak,

l) Spor müsabakalarında uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak,

m) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu ve Tahkim Kurulu ile ilgili yazışmaları ve verilen diğer görevleri yapmak,

n) "Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında ödül almaya hak kazananların ödüllerinin verilmesiyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,

o) Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden sporculara "Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda "Milli Sporcu Belgesi” verilmesiyle ilgili iş ve işlemleri federasyonlarla birlikte koordineli bir şekilde yürütmek,

ö) "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni atanmasına dair is ve işlemleri yürütmek,

p) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 'nce milli sporculara verilecek burslara ilişkin teyit işlemlerini yapmak,

r) "Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun” ve "Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında sporculara şeref aylığı bağlanması ve hususi damgalı pasaport verilmesi ilgili is ve işlemleri yürütmek,

s) Daire Başkanlığının görevlerini ilgili kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gerekli düzenlemeleri yapmak, görev alanına giren konularda araştırmalar yaparak uygulanmasını sağlamak,

ş) Genel Müdür ve Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.