İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Görevleri: 

1) 5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddes gereğince merkez birimlerinin harcama yetkililiği görevleri üzerinde kalmak kaydı ile talepleri halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 (d) maddesi kapsamı dışındaki ihale usulleri ile yapılacak mal ve hizmet alımı ihalelerini yapmak, 

2) İl Müdürlüklerince antrenörlere verilecek spor malzemelerinin alımına esas azami birim fiyatların tespit edilmesi ve İl Müdürlüklerine bildirilmesine ait işlemleri yapmak, 

3) Merkez ve taşra teşkilatının Resmi Mühür Yönetmeliği gereğince yeni mühür yaptırılması için gerekli iznin alınmasını ve merkez teşkilatının resmi mühür kayıtlarının tutulmasını sağlamak, 

4) Genel Müdürlüğümüz merkez ve ek hizmet binalarının bakım-onarım, genel temizlik, özel güvenlik, elektrik, su, doğalgaz ve ısınma ile ilgili işlemlerini yapmak ve yerleşim planlarını çıkarmak ve verimli bir hizmet verilmesini sağlamak, 

5) Genel Müdürlüğümüz merkez hizmet binasının kira sözleşmesi doğrultusunda kira bedelinin ödenmesini ve yıllık artışının belirlenen oranda yansıtılarak ödemesini yapmak, 

6) Genel Müdürlüğümüz ulaşım ve haberleşme hizmetlerini yürütmek, gelen ve giden evrakların kayıtları ile ilgili birimlere dağıtımlarını yapmak, 

7) Genel Müdürlüğümüz personelinin, mesaiye zamanında geliş ve gidişlerini sağlamak için personel taşıma hizmetini sağlamak ve yürütmek, 

8) İl Müdürlükleri bütçelerinin takibi, incelenmesi ve tasdik işlemlerini yürütmek, ödenek, aktarma işlemleri, ek bütçe taleplerini değerlendirmek ve sonuca bağlamak, İl Müdürlüklerinin Bütçe Uygulama Talimatlarını hazırlamak ve Genel Müdürlük bütçesinde yer alan yardım ödeneklerinin tahakkuk işlemlerini yapmak,
 
9) Yiyecek Yönetmeliği doğrultusunda personelimize öğle yemeği çıkarılmasını sağlamak, yemekhane hizmetlerini yürütmek, 

10) Genel Müdürlüğümüz personelinin daha iyi ortam ve şartlarda çalışmalarını sağlamak için kreş ve gündüz bakımevi, lokal, berberhane, kamp ve sosyal tesisler işletmek, mesai saatlerinde sıcak ve soğuk içecek temini ile ilgili çay ocaklarını işletmek veya işlettirmek, personelin doğum, nişan, düğün gibi sosyal faaliyetlerinde ve hastalık, ölüm gibi kederli günlerinde destek ve yardımcı olmak, bu tür hizmetleri yürütmek, 

11) Yardımcı hizmetler kadrosundaki personelden azami düzeyde faydalanılması için görev dağılımı ve hizmet içi eğitimlerini yapmak, 

12) Giyecek Yönetmeliği gereğince, merkez ve taşra teşkilatı personelinin giyecek yardımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

13) Merkez teşkilatındaki arşiv hizmetlerini diğer birim ve federasyonlarla iş birliği içerisinde yürütmek, 

14) Başkanlığın hizmet ve faaliyetleri için gerekli destek hizmetleri bütçe teklifini hazırlamak, 

15) Başkanlığın yıllık birim faaliyet raporunu hazırlamak ve Genel Müdürlük Makamına sunmak, 

16) Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcılarınca verilecek diğer görevleri yapmak.