Merkez Ceza Kurulu

 

GÖREVLERİ

07.01.1993 tarih ve 21458 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin “Ceza Kurullarının Görevleri” başlıklı 10. maddesinin a bendi uyarınca;

Genel Müdürlük Ceza Kurulu Başkanlığının vermiş olduğu kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve karar vermek,

Ceza Kurullarının Başkan ve Üyeleri ile amatör sporların Federasyon Başkanları ile üyeleri hakkındaki tahkikatları yapmak.

Genel Müdürlük Ceza Kurulunun görevleri; İl ve İlçe Ceza Kurullarının görev kapsamı dışında kalan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza yönetmeliğindeki bütün hükümleri uygular.

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanunun 8, 11 ve 39.maddelerine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hazırlanmıştır.