Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığı Görevleri:

1-Birimi yönetmek, mevcut personelin eğitim ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak,

2-Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli şekilde sunulmasını sağlamak,

3-Birimin yazışmalarını yürütmek ve kontrol etmek,

4-Spor kulüplerince stadyum, stad ve sahaların kiralanmasına yönelik ücret ve esasların belirlenmesini sağlayarak uygulama talimatlarını hazırlamak,

5-Gençlik ve spor tesislerine verilecek isimlerle ilgili çalışmaları yürütmek,

6-Reklam, yayın ve sponsorlukla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

7-Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesislerinin kurulması, işletilmesi ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

8-Görevi ile ilgili mevzuatların uygulanması hususunda üst makamlara bilgi vermek ve danışmanlık yapmak,

9-Spor kulüplerinin tescil edilmesi, isim, renk, spor dalı ilavesi, tüzük değişikliği, spor dalı iptali ve feshine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

10-Sporculara ait tescil, vize ve transfer işlemlerinin gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ve spor federasyonları tarafından yürütülmesini sağlamak.

11-Spor kulüplerine yardım ödeneğinin mevzuat dahilinde dağıtımını yapmak,

12-Sporculara ait lisans işlemleri ile spor kulübü işlemlerinin Otomasyon programı kapsamında gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ve federasyonlarca sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

13-Uygulamada birlikteliğin sağlanması, Yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve yeni önerilerin alınabilmesi için, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerinde görevli olan sicil lisans şefleri ve spor şube müdürlerine yönelik olarak uygulamalı ve teorik hizmet içi eğitim ve seminerler yapmak,

14-Federasyon başkanlıkları ve gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ile gerekli koordinasyonun sağlanarak ülkemizde lisanslı sporcu ve spor kulübü sayısının artırılması yönünde çalışmalar yapmak,

15-İdarenin iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak,

16-Kamp eğitim merkezleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.