Türkiye Satranç Federasyonu

Bütçe ve Muhasebe TalimatıOnay Tarihi:30.07.2007

Atama İle Göreve Gelen Federasyon Kurullarının Oluşum, Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usulleri TalimatıOnay Tarihi:15.02.2007

Antrenör TalimatıOnay Tarihi:15.02.2007

Antrenör Denklik BelgesiOnay Tarihi:15.02.2007

Antrenör Bilgi FormuOnay Tarihi:15.02.2007

Ek-PRS/02Eğitim Araçları Uygulama ProsedürüOnay Tarihi:15.02.2007

Disiplin Kurulu İfade ve Savunma TutanağıOnay Tarihi:15.02.2007

MHK-PRS/06 Merkez Hakem Kurulu Genel İşleyiş ProsedürüOnay Tarihi:15.02.2007

İtiraz Kurulu Karar TutanağıOnay Tarihi:15.02.2007

İtiraz Bedeli Teslim TutanağıOnay Tarihi:15.02.2007

Özel Satranç Yarışmaları Organizasyonları Başvuru FormuOnay Tarihi:15.02.2007

Ulusal Takımlarında Yer alan Sporculara Yapılacak Ödemeler TalimatıOnay Tarihi:15.02.2007

Ulusal Takımlarında yer alan Sporculara Yapılacak Ödemeler TalimatıOnay Tarihi:15.02.2007

Ulusal Sporcu Kütük FormuOnay Tarihi:15.02.2007

Ulusal Sporcu BelgesiOnay Tarihi:15.02.2007

TK-PRS/06 Uluslararası Spor Yarışmalarında Türkiye'yi Temsil Eden Sporculara Ulusal Sporcu Belgesi Verilmesi ProsedürüOnay Tarihi:15.02.2007

TK-PRS/05 Ulusal Kuvvet Derecesi Hesaplama ProsedürüOnay Tarihi:15.02.2007

TK-PRS/04 Ulusal Sporcu Seçme Puanı Hesaplama Prosedürü-2Onay Tarihi:15.02.2007

TK-PRS/04 Ulusal Sporcu Seçme Puanı Hesaplama Prosedürü-1Onay Tarihi:15.02.2007

TK-PRS/03 Satranç Yarışmaları ProsedürüOnay Tarihi:15.02.2007

TK-PRS/02 Satranç Yarışmaları İtiraz Kurulları ProsedürüOnay Tarihi:15.02.2007

TK-PRS/01 Eleme Sistemi ProsedürüOnay Tarihi:15.02.2007

Taahhütname ve Sporcu İlişiksiz BelgesiOnay Tarihi:15.02.2007

Sınav Yoklama FormuOnay Tarihi:15.02.2007

Sporcu Lisans Belgesi (Geçici) ve Sporcu Lisans Tescil BelgesiOnay Tarihi:15.02.2007

Sporcu Eğitim Kampları TalimatıOnay Tarihi:15.02.2007

Satranç Yarışmaları Organizasyon TalimatıOnay Tarihi:15.02.2007

Satranç Hakemi Uygulamalı Sınav Değerlendirme FormuOnay Tarihi:15.02.2007

Satranç Hakemi Sınav TutanağıOnay Tarihi:15.02.2007

Satranç Hakemi Sınav Sonuçları Değerlendirme FormuOnay Tarihi:15.02.2007

MHK-Yön/01 Hakem Giysileri YönergesiOnay Tarihi:15.02.2007

MHK-PRS/05 Turnuva Kategorileri ve Kontenjanları ProsedürüOnay Tarihi:15.02.2007

MHK-PRS/05 Turnuva Kategorileri ve Kontenjanları ProsedürüOnay Tarihi:15.02.2007

MHK-PRS/04 Satranç Hakemi Terfi İşlemleri ProsedürüOnay Tarihi:15.02.2007

MHK-PRS/03 Satranç Hakemi Yetiştirme ProsedürüOnay Tarihi:15.02.2007

MHK-PRS/02 Sınav ProsedürüOnay Tarihi:15.02.2007

MHK-PRS/01 Satranç Hakemi Değerlendirme ProsedürüOnay Tarihi:15.02.2007

Kurs Yoklama FormuOnay Tarihi:15.02.2007

Hakem Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin TalimatOnay Tarihi:15.02.2007

Hakem Raporu FormuOnay Tarihi:15.02.2007

Hakem Gözlemcisi Raporu FormuOnay Tarihi:15.02.2007

Hakem Değerlendirme FormuOnay Tarihi:15.02.2007

Hakem Bilgi FormuOnay Tarihi:15.02.2007

Federasyon Bölge Temsilcilikleri TalimatıOnay Tarihi:15.02.2007

Etkinlik ProgramıOnay Tarihi:15.02.2007

Ek-Yön/01 Sporcu Eğitim Kampları Kamp Kuralları YönergesiOnay Tarihi:15.02.2007

Ek-PRS/01 Antrenör Kademeleri Arası Geçiş ve Denklik ProsedürüOnay Tarihi:15.02.2007

Disiplin TalimatıOnay Tarihi:15.02.2007

Disiplin Kurulu KararıOnay Tarihi:15.02.2007

Disiplin Kurulu Dokümanı Bildirim (Teslim) ve (Tesellüm) TutanağıOnay Tarihi:15.02.2007

Disiplin Kurulu Cezasını Bildirme YazısıOnay Tarihi:15.02.2007

Yürürlükten Alınmış Mevzuatlar

Türkiye Satranç Federasyonu Disiplin Talimatı
Onay Tarihi:12.04.2014


Yürürlükten Alınmış Mevzuatlar

Ana Statü
Onay Tarihi:15.02.2007