Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu

VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS YARIŞMA YÖNETMELİĞİOnay Tarihi:27.12.2008

Kamp Eğitim TalimatıOnay Tarihi:15.12.2008

Görevlilere Ödenecek Ücretler TalimatıOnay Tarihi:05.12.2008

Özel Spor Salonları TalimatıOnay Tarihi:05.12.2008

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması TalimatıOnay Tarihi:05.12.2008

Satın Alma TalimatıOnay Tarihi:05.12.2008

Bütçe ve Hesap İşlemleri TalimatıOnay Tarihi:05.12.2008

Atama İle Göreve Gelen Federasyon Kurullarının Oluşum, Görev Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usulleri TalimatıOnay Tarihi:05.12.2008

İl Spor Dalı Temsilcisi TalimatıOnay Tarihi:18.03.2008

Disiplin Ve Yaptırım TalimatıOnay Tarihi:18.03.2008

Antrenör Eğitim TalimatıOnay Tarihi:29.02.2008

Bilek Güreşi Hakem Ve Gözlemci TalimatıOnay Tarihi:11.02.2008

Bilek Güreşi Yarışma TalimatıOnay Tarihi:11.02.2008

Vücut Geliştirme Ve Fitness Hakem Ve Gözlemci TalimatıOnay Tarihi:11.02.2008

Milli Sporcu Belgesi Verilmesi TalimatıOnay Tarihi:11.02.2008