Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Özel Masa Tenisi Spor Salonları TalimatıOnay Tarihi:05.10.2020

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Antrenör Eğitim TalimatıOnay Tarihi:05.10.2020

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Hakem TalimatıOnay Tarihi:16.09.2020

MASA TENİSİ FEDERASYONU SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATIOnay Tarihi:13.07.2020

YARIŞMA TALİMATIOnay Tarihi:21.01.2020

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU ÖDÜL VE DESTEK TALİMATIOnay Tarihi:21.01.2020

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU DİSİPLİN TALİMATIOnay Tarihi:21.01.2020

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair TalimatOnay Tarihi:23.11.2007

Satınalma Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair TalimatOnay Tarihi:28.09.2007

Disiplin Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair TalimatOnay Tarihi:28.09.2007

Hakem Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair TalimatOnay Tarihi:09.05.2007

Antrenör Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair TalimatOnay Tarihi:09.05.2007

Yarışma TalimatıOnay Tarihi:26.04.2007

Veteran TalimatıOnay Tarihi:26.04.2007

Sözleşmeli Antrenör ve Personel Çalıştırılması TalimatıOnay Tarihi:26.04.2007

Ödül TalimatıOnay Tarihi:26.04.2007

Mal ve Hizmet Alım TalimatıOnay Tarihi:26.04.2007

Kamp Eğitim TalimatıOnay Tarihi:26.04.2007

Harcırah TalimatıOnay Tarihi:26.04.2007

Disiplin TalimatıOnay Tarihi:26.04.2007

Bütçe ve Muhasebe TalimatıOnay Tarihi:26.04.2007

Atama İle Göreve Gelen Federasyon Kurullarının Oluşum, Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usulleri TalimatıOnay Tarihi:26.04.2007

Federasyon İl Temsilcisi TalimatıOnay Tarihi:26.04.2007

Yürürlükten Alınmış Mevzuatlar

Milli Sporcu Belgesi Talimatı
Onay Tarihi:26.04.2007


Hakem Talimatı
Onay Tarihi:26.04.2007


Antrenör Talimatı (Y.
Onay Tarihi:26.04.2007


Yürürlükten Alınmış Mevzuatlar

Ana Statü
Onay Tarihi:15.08.2006