Türkiye Oryantiring Federasyonu

Faaliyet RaporuOnay Tarihi:18.10.2021

2021-2022 Sezonu Faaliyet TakvimiOnay Tarihi:18.10.2021

2020-2021 Sezonu Faaliyet TakvimiOnay Tarihi:18.10.2021

2021 Yılı denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:15.10.2021

2022 Yılı Tahmini BütçeOnay Tarihi:15.10.2021

2021 Yılı Tahmini BütçeOnay Tarihi:15.10.2021

2020 Yılı denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:15.10.2021

2019 Yılı denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:15.10.2021

2018 Yılı denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:15.10.2021

2018-2019-2020-2021 Faaliyet RaporuOnay Tarihi:15.10.2021

5. Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurul Delege ListesiOnay Tarihi:12.10.2021

Başkan Adaylığı TeklifiOnay Tarihi:30.09.2021

Başkan Adayı BeyanıOnay Tarihi:30.09.2021

Başkan Adaylığı BaşvurusuOnay Tarihi:30.09.2021

Başkanlık İçin Aranan ŞartlarOnay Tarihi:30.09.2021

Geçici Delege İsim ListesiOnay Tarihi:30.09.2021

Genel Kurul Çağrısı ve GündemOnay Tarihi:30.09.2021

Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:30.10.2018

Yönetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:25.10.2018

Tahmini Bütçe 2019-2020Onay Tarihi:25.10.2018

01.01.2017-31.12.2017 Gelir-Gider ve BilançoOnay Tarihi:25.10.2018

01.01.2018-30.09.2018 Gelir-Gider ve BilançoOnay Tarihi:25.10.2018

01.09.2016-31.12.2016 Gelir-Gider ve BilançoOnay Tarihi:25.10.2018

01.01.2017 - 31.12.2017 dönemi Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:25.10.2018

01.01.2018 - 30.09.2018 dönemi Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:25.10.2018

01.09.2016 - 31.12.2016 dönemi Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:25.10.2018

Delege ListesiOnay Tarihi:23.10.2018

Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:10.10.2018

Mali Genel Kurul Çağrısı ve GündemOnay Tarihi:10.10.2018

KESİN DELEGE İSİM LİSTESİOnay Tarihi:18.10.2016

2017-2018 TAHMİNİ BÜTÇEOnay Tarihi:13.10.2016

2016-2018 BÜTÇE TASARISIOnay Tarihi:12.10.2016

2016 YÖNETİM KURULU RAPORUOnay Tarihi:12.10.2016

2014-2015 YÖNETİM KURULU RAPORUOnay Tarihi:12.10.2016

2016 DENETİM RAPORUOnay Tarihi:12.10.2016

2016 GELİR-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:12.10.2016

2016 BİLANÇOOnay Tarihi:12.10.2016

2015 DENETİM RAPORUOnay Tarihi:12.10.2016

2015 GELİR-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:12.10.2016

2015 BİLANÇOOnay Tarihi:12.10.2016

2014 DENETİM RAPORUOnay Tarihi:12.10.2016

2014 GELİR-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:12.10.2016

2014 BİLANÇOOnay Tarihi:12.10.2016

GÜNCELLENMİŞ GEÇİCİ DELEGE İSİM LİSTESİ-(Yönetim Kurulunca)Onay Tarihi:10.10.2016

GEÇİCİ DELEGE İSİM LİSTESİOnay Tarihi:27.09.2016

BAŞKANLIK ADAY TEKLİFİ DİLEKÇESİOnay Tarihi:27.09.2016

FEDERASYON BAŞKANLIĞINA ADAYLIK BAŞVURUSUOnay Tarihi:27.09.2016

BAŞKAN ADAYI KİMLİK BEYANIOnay Tarihi:27.09.2016

BAŞKAN ADAYINDA ARANAN ŞARTLAROnay Tarihi:27.09.2016

GENEL KURUL ÇAĞRISI VE GÜNDEMİOnay Tarihi:20.09.2016

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:03.11.2014

2.Mali Genel Kurul Kesin Delege İsim ListesiOnay Tarihi:31.10.2014

01.10.2012- 31.12.2012 TARİHLİ GELİR-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:31.10.2014

31.12.2013 TARİHLİ GELİR-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:31.10.2014

30.09.2014 TARİHLİ GELİR-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:31.10.2014

2012 DÖNEMİ DENETLEME RAPORUOnay Tarihi:31.10.2014

2013 DÖNEMİ DENETLEME RAPORUOnay Tarihi:31.10.2014

2014 DÖNEMİ DENETLEME RAPORUOnay Tarihi:31.10.2014

31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇOOnay Tarihi:31.10.2014

30.09.2014 TARİHLİ BİLANÇOOnay Tarihi:31.10.2014

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:31.10.2014

2.Mali Genel Kurul DuyurusuOnay Tarihi:16.10.2014

2.Mali Genel Kurul İtiraz ÜcretiOnay Tarihi:16.10.2014

2.Mali Genel Kurul Üye İsim ListesiOnay Tarihi:16.10.2014

Genel Kurul ListesiOnay Tarihi:23.12.2012

Oryantiring Federasyonu Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:23.10.2012

Faaliyet raporuOnay Tarihi:23.10.2012

2014 Tahmini BütçeOnay Tarihi:22.10.2012

2013 Tahmini BütçeOnay Tarihi:22.10.2012

2012 Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:22.10.2012

2012 Gelir-Gider TablosuOnay Tarihi:22.10.2012

2012 BilançoOnay Tarihi:22.10.2012

2011 Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:22.10.2012

2011 Gelir-Gider TablosuOnay Tarihi:22.10.2012

2011 BilançoOnay Tarihi:22.10.2012

2010 Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:22.10.2012

2010 gelir-gider tablosuOnay Tarihi:22.10.2012

2010 BilançoOnay Tarihi:22.10.2012

Başkan Adaylık DilekçesiOnay Tarihi:04.10.2012

Başkan Adayı TeklifiOnay Tarihi:04.10.2012

Başkan Adayı ŞartlarıOnay Tarihi:04.10.2012

Başkan Adayı BeyanıOnay Tarihi:04.10.2012

Genel Kurul Çağrısı ve GündemiOnay Tarihi:04.10.2012

Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:15.12.2008

Faaliyet RaporuOnay Tarihi:05.12.2008

Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:05.12.2008

2010 Gelir Gider TablosuOnay Tarihi:05.12.2008

2010 Faaliyet Programı ve BütçesiOnay Tarihi:05.12.2008

2009 Gelir-Gider TablosuOnay Tarihi:05.12.2008

2009 Faaliyet Programı ve BütçesiOnay Tarihi:05.12.2008

2008 Gelir-Gider TablosuOnay Tarihi:05.12.2008

2008 BilançoOnay Tarihi:05.12.2008

2007 2008 Faaliyet RaporuOnay Tarihi:05.12.2008

Başkan Adaylarında Aranan ŞartlarOnay Tarihi:27.11.2008

Başkan Aday FormuOnay Tarihi:27.11.2008

GündemOnay Tarihi:27.11.2008

Delege ListesiOnay Tarihi:27.11.2008