Türkiye Hava Sporları Federasyonu

THSF 2017-2018-2019 FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:07.11.2019

THSF 01.01.2020 - 31.12.2020 FAALİYET PROGRAMI VE BÜTÇEOnay Tarihi:07.11.2019

THSF 25 KASIM 2019 - 31 ARALIK 2019 FAALİYET PROGRAMI VE BÜTÇEOnay Tarihi:07.11.2019

THSF 2019 YILI DENETİM RAPORUOnay Tarihi:07.11.2019

THSF 2018 YILI DENETİM RAPORUOnay Tarihi:07.11.2019

THSF 2017 YILI DENETİM RAPORUOnay Tarihi:07.11.2019

TÜRKİYE HAVA SPORLARI FEDERASYONU KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:04.11.2019

THSF 1. MALİ GENEL KURUL GEÇİCİ DELEGE LİSTESİ Onay Tarihi:24.10.2019

THSF 1. MALİ GENEL KURULUOnay Tarihi:24.10.2019

KÜRŞAT ATILGANIN İTİRAZININ REDDİNE İLİŞKİN TAHKİM KURULU KARARIOnay Tarihi:14.07.2017

Kesin Delege Listesi(Tahkim Kurulu Kararı Uyarınca)Onay Tarihi:30.06.2017

FEDERASYON BAŞKAN ADAYININ TESPİTİNE DAİR DUYURUOnay Tarihi:23.06.2017

2017 Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:16.06.2017

2018 YILI FAALİYET PROGRAMIOnay Tarihi:16.06.2017

Hava Sporları 2017 Yılı Tahmini BütçesiOnay Tarihi:16.06.2017

Hava Sporları 2018 Yılı Tahmini BütçesiOnay Tarihi:16.06.2017

Ana StatüOnay Tarihi:16.06.2017

1 OLAĞAN GENEL KURUL KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:13.06.2017

1.OLAĞAN GENEL KURUL GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:02.06.2017

BAŞKAN ADAYI DUYURUSUOnay Tarihi:02.06.2017

GENEL KURUL DUYURUSUOnay Tarihi:31.05.2017

GENEL KURUL TAKVİMİOnay Tarihi:25.05.2017

GENEL KURUL DUYURUSUOnay Tarihi:25.05.2017

FEDERASYON BAŞKAN ADAYI SEÇİM KOMİSYONU DUYURUSUOnay Tarihi:29.11.2016

Federasyon Başkan Adayları Onay Tarihi:25.11.2016

BAŞKAN ADAYLARINDAN ARANACAK ŞARTLAROnay Tarihi:10.11.2016

EK-8 SPORTİF DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KURULU BEYANIOnay Tarihi:10.11.2016

EK-7 VERGİ BORCU BEYANIOnay Tarihi:10.11.2016

EK-6 ADLİ SİCİL BEYANIOnay Tarihi:10.11.2016

EK-5 SPORTİF HAK MAHRUMİYETİ BEYANIOnay Tarihi:10.11.2016

EK-4 İDARİ TAHKİKAT TAAHÜTNAMESİOnay Tarihi:10.11.2016

EK-3 TC KİMLİK BEYANIOnay Tarihi:10.11.2016

EK-2 BAŞKAN ADAYLARI BİLGİ FORMUOnay Tarihi:10.11.2016

EK-1 ADAY BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİOnay Tarihi:10.11.2016

DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:10.11.2016

GÜNDEM VE DUYURUOnay Tarihi:10.11.2016