Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanlığı

Türkiye Kick Boks Federasyonu 1.10.2021-2022-2023-2024 Tahmini BütçeleriOnay Tarihi:13.10.2021

Türkiye Kick Boks Federasyonu 1.10.2016-30.09.2021 Faaliyet RaporuOnay Tarihi:13.10.2021

Türkiye Kick Boks Federasyonu 1.10.2021-2022-2023-2024 Yılları Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:13.10.2021

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2021 Yılı Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:13.10.2021

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2020 Yılı Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:13.10.2021

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2019 Yılı Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:13.10.2021

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2018 Yılı Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:13.10.2021

Türkiye Kick Boks Federasyonu 1.10.2021-2022-2023-2024 Tahmini BütçeleriOnay Tarihi:13.10.2021

Türkiye Kick Boks Federasyonu Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:08.10.2021

Türkiye Kick Boks Federasyonu Seçim TakvimiOnay Tarihi:27.09.2021

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkan Adaylarına DuyuruOnay Tarihi:27.09.2021

Türkiye Kick Boks Federasyonu Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:27.09.2021

Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Kurul Çağrı ve GündemOnay Tarihi:27.09.2021

Türkiye Kick Boks Federasyonu Faaliyet RaporuOnay Tarihi:13.11.2018

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2016 Dönemi Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:13.11.2018

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2017 Dönemi Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:13.11.2018

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2018 Dönemi Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:13.11.2018

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2019 ve 2020 Tahmini BütçeleriOnay Tarihi:13.11.2018

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2018 Yılı Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:13.11.2018

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2019 Yılı Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:13.11.2018

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2020 Yılı Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:13.11.2018

Türkiye Kick Boks Federasyonu 7. Olağan Mali Genel Kurul Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:13.11.2018

KİCK BOKS FEDERASYONU 7. OLAĞAN MALİ GENEL KURULU GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:26.10.2018

KİCK BOKS FEDERASYONU 7. OLAĞAN MALİ GENEL KURULU DUYURUSU VE GÜNDEMİOnay Tarihi:26.10.2018

2014 - 2015 VE 2016 YILLARI FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:06.10.2016

2018 YILI FAALİYET PROGRAMIOnay Tarihi:06.10.2016

2017 YILI FAALİYET PROGRAMIOnay Tarihi:06.10.2016

2016 YILI FAALİYET PROGRAMIOnay Tarihi:06.10.2016

2018 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİOnay Tarihi:06.10.2016

2015 YILI DENETLEME KURULU RAPORUOnay Tarihi:06.10.2016

2014 YILI DENETLEME KURULU RAPORUOnay Tarihi:06.10.2016

2016 YILI DENETLEME KURULU RAPORUOnay Tarihi:06.10.2016

2017 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİOnay Tarihi:06.10.2016

2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİOnay Tarihi:06.10.2016

KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:03.10.2016

BAŞKAN ADAYLARINA DUYURU-2Onay Tarihi:03.10.2016

GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:20.09.2016

BAŞKAN ADAYLARINA DUYURUOnay Tarihi:20.09.2016

GENEL KURUL DUYURUSU ve GÜNDEMİOnay Tarihi:20.09.2016

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2012 Dönemi Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:13.11.2014

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2013 Dönemi Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:13.11.2014

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2014 Dönemi Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:13.11.2014

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2015 ve 2016 Yılları Tahmini BütçeleriOnay Tarihi:13.11.2014

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2015 Yılı Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:13.11.2014

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2016 Yılı Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:13.11.2014

Türkiye Kick Boks Federasyonu Olağan Mali Genel Kurul Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:13.11.2014

Türkiye Kick Boks Federasyonu Mali Olağan Genel Kurula Çağrı ve GündemiOnay Tarihi:27.10.2014

Türkiye Kick Boks Federasyonu Olağan Mali Genel Kurul Delege ListesiOnay Tarihi:27.10.2014

Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:11.09.2008

Gelir Gider TablosuOnay Tarihi:11.09.2008

Denetim RaporuOnay Tarihi:11.09.2008

2009-2010 Yılı Tahmini BütçeOnay Tarihi:11.09.2008

2009-2010 Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:11.09.2008

2008-2009 Yılı Tahmini BütçeOnay Tarihi:11.09.2008

2008-2009 Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:11.09.2008

2007-2008 BilançoOnay Tarihi:11.09.2008

2.Olağan Genel Kurul Faaliyet RaporuOnay Tarihi:11.09.2008

2. Olağan Genel Kurul GündemiOnay Tarihi:25.08.2008

Beyan Ve TaahhütnameOnay Tarihi:25.08.2008

Başvuru FormuOnay Tarihi:25.08.2008

Federasyon Başkanlığından DuyuruOnay Tarihi:25.08.2008

TakvimOnay Tarihi:25.08.2008