Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 5. MALİ GENEL KURUL KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:05.04.2024

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 2026 YILI GEÇİCİ BÜTÇE TASARISIOnay Tarihi:01.04.2024

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 2026 YILI TAHMİNİ FAALİYET PROGRAMIOnay Tarihi:01.04.2024

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 2025 YILI GEÇİCİ BÜTÇE TASARISIOnay Tarihi:01.04.2024

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 2025 YILI TAHMİNİ FAALİYET PROGRAMIOnay Tarihi:01.04.2024

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:01.04.2024

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 31.12.2023 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:01.04.2024

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2023 - 31.12.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:01.04.2024

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2023 - 31.12.2023 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORUOnay Tarihi:01.04.2024

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 31.12.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:01.04.2024

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2022 - 31.12.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:01.04.2024

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2022 - 31.12.2022 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORUOnay Tarihi:01.04.2024

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:01.04.2024

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU YÖNETİM KURULUNCA İTİRAZLAR SONUCU ONAYLANAN KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:29.03.2024

5. MALİ GENEL KURUL GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:18.03.2024

5. MALİ GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMOnay Tarihi:18.03.2024

5. MALİ GENEL KURUL TAKVİMİOnay Tarihi:18.03.2024

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2021 Yılı Tahmini Bütçe TasarısıOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2021 Yılı Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 01.01.2021 - 31.12.2021 Dönemi Faaliyet RaporuOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2024 Yılı Tahmini Bütçe TasarısıOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2024 Yılı Tahmini Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2023 Yılı Tahmini Bütçe TasarısıOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2023 Yılı Tahmini Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2022 Yılı Tahmini Bütçe TasarısıOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2022 Yılı Tahmini Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 31.12.2021 Tarihli Ayrıntılı BilançoOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 01.01.2021 - 31.12.2021 Dönemi Gelir - Gider TablosuOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 01.01.2021 - 31.12.2021 Dönemi Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemi Faaliyet RaporuOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 31.12.2020 Tarihli Ayrıntılı BilançoOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemi Gelir - Gider TablosuOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemi Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemi Faaliyet RaporuOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 31.12.2019 Tarihli Ayrıntılı BilançoOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemi Gelir - Gider TablosuOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemi Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 01.04.2018 - 31.12.2018 Dönemi Faaliyet RaporuOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 31.12.2018 Tarihli Ayrıntılı BilançoOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 01.04.2018 - 31.12.2018 Dönemi Gelir - Gider TablosuOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 01.04.2018 - 31.12.2018 Dönemi Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:01.04.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Olağan Genel Kurul ve 4. Mali Genel Kurul Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:29.03.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 4. Mali Genel Kurulu Yer Değişikliği DuyurusuOnay Tarihi:21.03.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Olağan Genel Kurul ve 4. Mali Genel Kurul Adli Sicil Kaydı Yazılı BeyanıOnay Tarihi:17.03.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Olağan Genel Kurul ve 4. Mali Genel Kurul Sportif Hak Mahrumiyeti Cezasının Bulunmadığının BeyanıOnay Tarihi:17.03.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Olağan Genel Kurul ve 4. Mali Genel Kurul T.C. Kimlik Numarası BeyanıOnay Tarihi:17.03.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Olağan Genel Kurul ve 4. Mali Genel Kurul Federasyon Başkan Adaylığı Başvuru DilekçesiOnay Tarihi:17.03.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Olağan Genel Kurul ve 4. Mali Genel Kurul Federasyon Başkan Adaylarından İstenen BelgelerOnay Tarihi:17.03.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Olağan Genel Kurul ve 4. Mali Genel Kurul Federasyon Başkan Adaylarında Aranan ŞartlarOnay Tarihi:17.03.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Olağan Genel Kurul ve 4. Mali Genel Kurulu Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:17.03.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Olağan Genel Kurul ve 4. Mali Genel Kurul Çağrı ve GündemiOnay Tarihi:17.03.2022

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Olağan Genel Kurul ve 4. Mali Genel Kurul TakvimiOnay Tarihi:17.03.2022

4. OLAĞAN GENEL KURUL KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:17.04.2018

İtirazlar Sonucu Yönetim Kurulunca Onaylanan Delege ListesiOnay Tarihi:10.04.2018

29 Nisan 2019 - 28 Nisan 2020 Dönemi Bütçe TasarısıOnay Tarihi:10.04.2018

29 Nisan 2018 - 28 Nisan 2019 Dönemi Bütçe TasarısıOnay Tarihi:10.04.2018

01.01.2018 - 31.03.2018 Dönemi Faaliyet RaporuOnay Tarihi:10.04.2018

31.03.2018 Tarihli Ayrıntılı BilançoOnay Tarihi:10.04.2018

01.01.2018 - 31.03.2018 Dönemi Gelir - Gider TablosuOnay Tarihi:10.04.2018

01.01.2018 - 31.03.2018 Dönemi Denetleme Kurulu Raporu Onay Tarihi:10.04.2018

01.01.2017 - 31.12.2017 Dönemi Faaliyet RaporuOnay Tarihi:10.04.2018

31.12.2017 Tarihli Ayrıntılı BilançoOnay Tarihi:10.04.2018

01.01.2017 - 31.12.2017 Dönemi Gelir - Gider TablosuOnay Tarihi:10.04.2018

01.01.2017 - 31.12.2017 Dönemi Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:10.04.2018

01.11.2016 - 31.12.2016 Dönemi Faaliyet RaporuOnay Tarihi:10.04.2018

31.12.2016 Tarihli Ayrıntılı BilançoOnay Tarihi:10.04.2018

01.11.2016 - 31.12.2016 Dönemi Gelir-Gider TablosuOnay Tarihi:10.04.2018

01.11.2016 - 31.12.2016 Dönemi Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:10.04.2018

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 4. Olağan Genel Kurul Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:28.03.2018

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 4. Olağan Genel Kurul Başkan Adayı Teklif Dilekçesi EK 5Onay Tarihi:12.03.2018

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 4. Olağan Genel Kurul Adli Sicil Kaydı Beyanı EK 4Onay Tarihi:12.03.2018

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 4. Olağan Genel Kurul Sportif Hak Mahrumiyeti Cezası Bulunmadığının Beyanı EK 3Onay Tarihi:12.03.2018

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 4. Olağan Genel Kurul TC Kimlik Numarası Beyanı EK 2Onay Tarihi:12.03.2018

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 4. Olağan Genel Kurul Başkan Adaylık Başvuru Dilekçe Örneği EK 1Onay Tarihi:12.03.2018

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 4. Olağan Genel Kurul Başkan Adaylarında Aranan Şartlar - İstenilen BelgelerOnay Tarihi:12.03.2018

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 4. Olağan Genel Kurul GündemiOnay Tarihi:12.03.2018

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 4. Olağan Genel Kurul ÇağrısıOnay Tarihi:12.03.2018

Kesinleşmiş Delege Listesi (Maddi Hatadan Dolayı Düzeltilmiş Liste)Onay Tarihi:09.12.2016

Türkiye Buz Pateni Federasyonun 2. Olağanüstü Genel Kurul Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:30.11.2016

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2016 Yılı Denetleme RaporuOnay Tarihi:24.11.2016

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2016 Özel Gelir TablosuOnay Tarihi:24.11.2016

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2016 Seçim Faaliyet RaporuOnay Tarihi:24.11.2016

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2016 - 2017 Sezonu Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:24.11.2016

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2017 Yılı Bütçe TasarısıOnay Tarihi:24.11.2016

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2018 Yılı Bütçe TasarısıOnay Tarihi:24.11.2016

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 2016 YILI AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:24.11.2016

İTİRAZLAR SONUCU FEDERASYON YÖNETİM KURULUNCA ONAYLANAN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:22.11.2016

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:09.11.2016

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUOnay Tarihi:01.11.2016

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISIOnay Tarihi:01.11.2016

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU ANA STATÜ DEĞİŞİKLİK METNİOnay Tarihi:18.05.2016

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 2018 YILI BÜTÇE TASARISIOnay Tarihi:05.05.2016

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 2017 YILI BÜTÇE TASARISIOnay Tarihi:05.05.2016

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 2016 YILI DENETİM RAPORUOnay Tarihi:05.05.2016

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 2015 YILI DENETİM RAPORUOnay Tarihi:05.05.2016

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 2014 YILI DENETİM RAPORUOnay Tarihi:05.05.2016

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 2015 YILI AYRINTILI GELİR TABLOSUOnay Tarihi:05.05.2016

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 2014 YILI AYRINTILI GELİR TABLOSUOnay Tarihi:05.05.2016

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 2016 YILI GELİR-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:05.05.2016

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 2015 YILI GELİR-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:05.05.2016

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 2014 YILI GELİR-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:05.05.2016

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:05.05.2016

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 2016 YILI AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:05.05.2016

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 2015 YILI AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:05.05.2016

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 3. MALİ GENEL KURUL KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:04.05.2016

26.04.2016 İTİRAZLAR SONUCU FEDERASYON YÖNETİM KURULUNCA ONAYLANAN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:27.04.2016

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 3. MALİ GENEL KURUL GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:14.04.2016

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 3. MALİ GENEL KURUL TAKVİMİOnay Tarihi:06.04.2016

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 3. MALİ GENEL KURUL ÇAĞRISI VE GÜNDEMİOnay Tarihi:06.04.2016

TAHKİM KURULUNUN 2014/129 SAYILI KARARI GEREĞİNCE BELİRLENEN KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:16.05.2014

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2012 Yılı Denetim RaporuOnay Tarihi:07.05.2014

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2013 Yılı Denetim RaporuOnay Tarihi:07.05.2014

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2014 Yılı Denetim RaporuOnay Tarihi:07.05.2014

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2015-2016 Bütçe TasarısıOnay Tarihi:07.05.2014

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2012 Yılı Gelir Gider TablosuOnay Tarihi:07.05.2014

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2013 Yılı Gelir Gider TablosuOnay Tarihi:07.05.2014

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2014 Yılı Gelir Gider TablosuOnay Tarihi:07.05.2014

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2012 Yılı Ayrıntılı BilançoOnay Tarihi:07.05.2014

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2013 Yılı Ayrıntılı BilançoOnay Tarihi:07.05.2014

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2014 Yılı Ayrıntılı BilançoOnay Tarihi:07.05.2014

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Faaliyet RaporuOnay Tarihi:07.05.2014

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:07.05.2014

3.Olağan Genel Kurulu Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:02.05.2014

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Ana StatüOnay Tarihi:22.04.2014

3.Olağan Genel Kurulu Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:18.04.2014

3.Olağan Genel Kurul ÇağrısıOnay Tarihi:11.04.2014

3.Olağan Genel Kurul TakvimiOnay Tarihi:11.04.2014

Başkan Adaylarında Aranan ŞartlarOnay Tarihi:11.04.2014

2. MALİ KURUL YARDIM TALİMATI TASLAK ÇALIŞMASIOnay Tarihi:23.10.2012

2. MALİ KURUL ÖDÜL TALİMATI TASLAK ÇALIŞMASIOnay Tarihi:23.10.2012

2. MALİ KURUL ANA STATÜ TASLAK ÇALIŞMASIOnay Tarihi:23.10.2012

2. MALİ KURUL FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:18.10.2012

2. MALİ KURUL 2014 YILI BÜTÇE TASARISIOnay Tarihi:18.10.2012

2. MALİ KURUL 2013 YILI BÜTÇE TASARISIOnay Tarihi:18.10.2012

2. MALİ KURUL 2012 YILI GELİR - GİDER TABLOSUOnay Tarihi:18.10.2012

2. MALİ KURUL 2012 YILI DENETİM KURULU RAPORUOnay Tarihi:18.10.2012

2. MALİ KURUL 2012 YILI AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:18.10.2012

2. MALİ KURUL 2011 YILI GELİR - GİDER TABLOSUOnay Tarihi:18.10.2012

2. MALİ KURUL 2011 YILI DENETİM KURULU RAPORUOnay Tarihi:18.10.2012

2. MALİ KURUL 2010 YILI GELİR - GİDER TABLOSUOnay Tarihi:18.10.2012

2. MALİ KURUL 2010 YILI DENETİM KURULU RAPORUOnay Tarihi:18.10.2012

2. MALİ KURUL 2010 YILI AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:18.10.2012

2. MALİ KURUL KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:17.10.2012

2. MALİ KURUL GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:01.10.2012

2. MALİ KURUL DUYURUSUOnay Tarihi:01.10.2012

Gelir Gider Tablosu 2008Onay Tarihi:25.09.2008

Gelir Gider Tablosu 2007Onay Tarihi:25.09.2008

Gelir Gider Tablosu 2006Onay Tarihi:25.09.2008

Faaliyet Programı 2008-2009Onay Tarihi:25.09.2008

Faaliyet Raporu 2006-2008Onay Tarihi:25.09.2008

Faaliyet Programı 2008-2009Onay Tarihi:25.09.2008

Denetleme Kurulu Raporu 2008Onay Tarihi:25.09.2008

Denetim Raporu 2007Onay Tarihi:25.09.2008

Denetim Raporu 2006Onay Tarihi:25.09.2008

Bilanço 2008Onay Tarihi:25.09.2008

Bilanço 2007Onay Tarihi:25.09.2008

Bilanço 2006Onay Tarihi:25.09.2008

Gazete İlanı-1Onay Tarihi:08.09.2008

Mali Genel Kurul Duyurusu ve GündemOnay Tarihi:08.09.2008