Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığı

5. OLAĞAN GENEL KURUL TAHKİM KURULU KARARI SONRASINDA KESİNLEŞMİŞ DELEGE LİSTESİ Onay Tarihi:28.10.2021

DENETİM KURULU RAPORU (2021 YILI)Onay Tarihi:21.10.2021

DENETİM KURULU RAPORU (2020 YILI)Onay Tarihi:21.10.2021

DENETİM KURULU RAPORU (2019 YILI)Onay Tarihi:21.10.2021

TMTF FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:20.10.2021

TMTF KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:20.10.2021

TMTF TAHMİNİ BÜTÇE (2023 YILI)Onay Tarihi:20.10.2021

TMTF TAHMİNİ BÜTÇE (2022 YILI)Onay Tarihi:20.10.2021

TMTF TAHMİNİ BÜTÇE (2021 YILI)Onay Tarihi:20.10.2021

TMTF FAALİYET PROGRAMI (2023 YILI)Onay Tarihi:20.10.2021

TMTF FAALİYET PROGRAMI (2022 YILI)Onay Tarihi:20.10.2021

TMTF FAALİYET PROGRAMI (2021 YILI)Onay Tarihi:20.10.2021

TMTF EĞİTİM HARCAMALARI (2023 YILI)Onay Tarihi:20.10.2021

TMTF EĞİTİM HARCAMALARI (2022 YILI)Onay Tarihi:20.10.2021

TMTF EĞİTİM HARCAMALARI (2021 YILI)Onay Tarihi:20.10.2021

2021 YILI MALİ TABLOLAROnay Tarihi:20.10.2021

TMTF 2020 YILI MALİ TABLOLAROnay Tarihi:20.10.2021

TMTF 2019 Yılı Mali TablolarOnay Tarihi:20.10.2021

TMTF GÜNCELLENMİŞ GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:18.10.2021

TMTF GÜNCELLENMİŞ GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:18.10.2021

5. OLAĞAN VE MALİ GENEL KURULU BAŞKAN ADAYLIĞI İLE İLGİLİ HUSUSLAROnay Tarihi:04.10.2021

TC KİMLİK NUMARASI BEYANIOnay Tarihi:04.10.2021

HAK MAHRUMİYETİ CEZASI YAZILI BEYANIOnay Tarihi:04.10.2021

ADLİ SİCİL KAYDI YAZILI BEYANIOnay Tarihi:04.10.2021

BAŞKAN ADAYI DESTEK FORMUOnay Tarihi:04.10.2021

5. OLAĞAN GENEL KURUL VE MALİ GENEL KURUL GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:04.10.2021

5 OLAĞAN GENEL KURUL VE MALİ GENEL KURUL GÜNDEM DUYURUSUOnay Tarihi:04.10.2021

TMTF Kesinleşen Delege ListesiOnay Tarihi:25.12.2018

TMTF Faaliyet RaporuOnay Tarihi:21.12.2018

2019 2020 Bütçe TaslağıOnay Tarihi:21.12.2018

2019 2020 Faaliyet Programı - Eğitim Harcamaları Onay Tarihi:21.12.2018

2018 2019 Bütçe Taslağı Onay Tarihi:21.12.2018

2018 2019 Faaliyet Programı - Eğitim Harcamaları Onay Tarihi:21.12.2018

TMTF Denetim Raporu Onay Tarihi:21.12.2018

TMTF Gelir TablosuOnay Tarihi:21.12.2018

TMTF BilançoOnay Tarihi:21.12.2018

TMTF Olağan Üstü Genel Kurul Güncellenmiş Delege ListesiOnay Tarihi:18.12.2018

TMTF Başkan Adaylığı ile ilgili hususlar düzeltmeOnay Tarihi:07.12.2018

Başkan Adayı Teklif BeyanıOnay Tarihi:06.12.2018

Hak Mahrumiyeti Cezası Yazılı BeyanıOnay Tarihi:06.12.2018

Adli Sicil Kaydı Yazılı BeyanıOnay Tarihi:06.12.2018

T.C Kimlik Numarası BeyanıOnay Tarihi:06.12.2018

TMTF Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu ve GündemiOnay Tarihi:06.12.2018

TMTF Başkan Adaylığı ile ilgili hususlarOnay Tarihi:06.12.2018

TMTF Olağanüstü Genel Kurul İtiraz DuyurusuOnay Tarihi:06.12.2018

TMTF Olağanüstü Genel Kurul Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:06.12.2018

Masa Tenisi Federasyonu 4. Mali Genel Kurul Kesinleşmiş Delege ListesiOnay Tarihi:16.10.2018

MASA TENİSİ 2020 YILI FAALİYET PROGRAMIOnay Tarihi:12.10.2018

MASA TENİSİ 2020 BÜTÇE TASLAĞIOnay Tarihi:12.10.2018

MASA TENİSİ 2019 YILI FAALİYET PROGRAMIOnay Tarihi:12.10.2018

MASA TENİSİ 2019 BÜTÇE TASLAĞIOnay Tarihi:12.10.2018

MASA TENİSİ FAALİYET RAPORU Onay Tarihi:12.10.2018

MASA TENİSİ 2018 YILI AYRINTILI GELİR TABLOSUOnay Tarihi:12.10.2018

MASA TENİSİ 2018 DENETLEME KURULU RAPORU Onay Tarihi:12.10.2018

MASA TENİSİ 2018 AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:12.10.2018

MASA TENİSİ 2017 YILI AYRINTILI GELİR TABLOSUOnay Tarihi:12.10.2018

MASA TENİSİ 2017 DENETLEME KURULU RAPORU Onay Tarihi:12.10.2018

MASA TENİSİ 2017 AYRINTILI BİLANÇO Onay Tarihi:12.10.2018

MASA TENİSİ 2016 YILI AYRINTILI GELİR TABLOSUOnay Tarihi:12.10.2018

MASA TENİSİ 2016 DENETLEME KURULU RAPORU Onay Tarihi:12.10.2018

MASA TENİSİ 2016 AYRINTILI BİLANÇO Onay Tarihi:12.10.2018

4.Olağan Mali Genel Kurul Güncellenmiş Delege ListesiOnay Tarihi:09.10.2018

4.Olağan Mali Genel Kurul Delege ListesiOnay Tarihi:27.09.2018

4.Olağan Mali Genel Kurul Duyurusu ve GündemiOnay Tarihi:27.09.2018

30.09.2016 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:12.11.2016

2018 YILI TAHMİNİ BÜTÇEOnay Tarihi:12.11.2016

2017 YILI TAHMİNİ BÜTÇEOnay Tarihi:12.11.2016

2016 GELİR-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:12.11.2016

01.01.2016 - 30.09.2016 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORUOnay Tarihi:12.11.2016

2015 YILI GELİR-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:12.11.2016

31.12.2015 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:12.11.2016

01.01.2015 - 31.12.2015 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORUOnay Tarihi:12.11.2016

31.12.2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:12.11.2016

01.10.2014 - 31.12.2014 DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:12.11.2016

01.10.2014 - 31.12.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORUOnay Tarihi:12.11.2016

01.09.2012-30.10.2016 FALİYET RAPORUOnay Tarihi:12.11.2016

YÖNETİM KURULUMUZCA GÜNCELLENEN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:09.11.2016

BASKAN ADAY ADLİ SİCİL KAYDIOnay Tarihi:28.10.2016

BAŞKANLIK KİMLİK DOĞRULAMA BEYANIOnay Tarihi:28.10.2016

BAŞKAN ADAYLIĞI TEKLIF BEYANIOnay Tarihi:28.10.2016

BAŞKAN ADAYLIĞI İLE İLGİLİ HUSUSLAROnay Tarihi:28.10.2016

OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI VE GÜNDEMİOnay Tarihi:28.10.2016

Genel Kurul Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:28.10.2016

01.09.2012-30.10.2016 FALİYET RAPORUOnay Tarihi:17.10.2016

30.09.2016 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:14.10.2016

01.01.2016 - 30.09.2016 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORUOnay Tarihi:14.10.2016

2018 YILI TAHMİNİ BÜTÇEOnay Tarihi:14.10.2016

2017 YILI TAHMİNİ BÜTÇEOnay Tarihi:14.10.2016

2016 GELİ-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:14.10.2016

01.10.2014-30.09.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:14.10.2016

2015 YILI GELİR-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:14.10.2016

01.10.2014 - 31.12.2014 DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:14.10.2016

31.12.2015 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:14.10.2016

01.01.2015 - 31.12.2015 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORUOnay Tarihi:14.10.2016

31.12.2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:14.10.2016

01.10.2014 - 31.12.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORUOnay Tarihi:14.10.2016

01.11.2016-31.12.2016 / 01.01.2017-31.12.2017 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİOnay Tarihi:14.10.2016

01.01.2016 - 30.09.2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM RAPORUOnay Tarihi:14.10.2016

01.01.2018 - 31.12.2018 TARİHLERİ ARASI TAHMİNİ BÜTÇEOnay Tarihi:14.10.2016

İTİRAZLAR SONUCUNDA YÖNETİM KURULUNCA GÜNCELLENEN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:13.10.2016

Başkan Adayı Başvuru FormuOnay Tarihi:29.09.2016

Başkan Adaylığı ile İlgili Hususlar ve EvraklarOnay Tarihi:28.09.2016

Genel Kurul Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:28.09.2016

Olağan Genel Kurul İlanı ve GündemiOnay Tarihi:28.09.2016

Başkan Adaylığı Teklif BeyanıOnay Tarihi:28.09.2016

Başkan Adaylığı ile İlgili HusularOnay Tarihi:28.09.2016

Genel Kurul Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:28.09.2016

01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORUOnay Tarihi:16.10.2014

01.01.2014- 30.09.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORUOnay Tarihi:16.10.2014

01.01.2014- 30.09.2014 YILI TARİHLERİ ARASI GİDERLEROnay Tarihi:16.10.2014

01.09.2012 - 31.12.2012 TARİHLERİ DENETLEME KURULU RAPORUOnay Tarihi:16.10.2014

02.10.2014 -01.11.2015 TARİHLERİ ARASI TAHMİNİ BÜTÇEOnay Tarihi:16.10.2014

1 Kasım 2014 Genel Kurul Üye ListesiOnay Tarihi:16.10.2014

02.10.2015 - 01.11.2016 TARİHLERİ ARASI TAHMİNİ BÜTÇEOnay Tarihi:16.10.2014

30.09.2014 - TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇIOnay Tarihi:16.10.2014

31.12.2012 TARİHLİ AYRINTILI BİLONÇOOnay Tarihi:16.10.2014

31.12.2013 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:16.10.2014

2013 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİOnay Tarihi:16.10.2014

FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:16.10.2014

3.OLAĞAN MALİ GENEL KURUL DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:01.10.2014

3.OLAĞAN MALİ GENEL KURUL DUYURUSU VE GÜNDEMİOnay Tarihi:01.10.2014

2008-2012 Dönemi Faaliyet RaporuOnay Tarihi:28.09.2012

2008-2012 Dönemi Faaliyet RaporuOnay Tarihi:28.09.2012

Genel Kurul Kesin Üye Listesi (Alfabetik Liste)Onay Tarihi:28.09.2012

01 OCAK-31 AĞUSTOS 2012 DÖNEMİ GELİR GİDER TABLOSUOnay Tarihi:27.09.2012

01 OCAK-31 AĞUSTOS 2012 DÖNEMİ BİLANÇOSUOnay Tarihi:27.09.2012

01 OCAK-31 AĞUSTOS 2012 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORUOnay Tarihi:27.09.2012

01 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİ GELİR GİDER TABLOSUOnay Tarihi:27.09.2012

01 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORUOnay Tarihi:27.09.2012

01 EKİM-31 ARALIK 2010 DÖNEMİ GELİR GİDER TABLOSUOnay Tarihi:27.09.2012

01 EKİM-31 ARALIK 2010 DÖNEMİ BİLANÇOSUOnay Tarihi:27.09.2012

01 EKİM-31 ARALIK 2010 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORUOnay Tarihi:27.09.2012

Genel Kurul Üye Listesi (Alfabetik Liste)Onay Tarihi:17.09.2012

Ek-4 Başkan Adaylığı Teklif Beyan FormuOnay Tarihi:12.09.2012

EK-3 Aday Adli Sicil Kaydı Beyan FormuOnay Tarihi:12.09.2012

Ek-2 Aday Cezasızlık Beyan FormuOnay Tarihi:12.09.2012

Federasyon Başkan Adaylığı İle İlgili DuyuruOnay Tarihi:12.09.2012

Ek-1 Aday TC Kimlik Numarası Beyan FormuOnay Tarihi:12.09.2012

Genel Kurula Sunulacak Ana StatüOnay Tarihi:11.09.2012

Genel Kurul İlan ve GündemOnay Tarihi:11.09.2012

Önceki Ana StatüOnay Tarihi:11.09.2012

Bagimsiz Federasyonlarin Çalisma Usul ve Esaslari Hakkinda YonetmelikOnay Tarihi:11.09.2012

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığı 21 Eylül 31 Aralık 2008 Tarihleri Arası Tahmini BütçesiOnay Tarihi:06.10.2008

Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:26.09.2008

Özet Denetleme Kurulu Raporu 2008Onay Tarihi:26.09.2008

Özet Denetleme Kurulu Raporu 2007Onay Tarihi:26.09.2008

Başkan Adayları Başvuru FormuOnay Tarihi:12.09.2008

GündemOnay Tarihi:12.09.2008

Delege ListesiOnay Tarihi:12.09.2008

Adaylık Başvurusu İşlemleriOnay Tarihi:12.09.2008

Başkan Adayları Başvuru FormuOnay Tarihi:12.09.2008