Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlığı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:20.10.2021

GSDF 2023 Yılı Tahmini Bütçe ve Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:11.10.2021

GSDF 2022 Yılı Tahmini Bütçe ve Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:11.10.2021

Gelir Tablosu (2018-2019-2020)Onay Tarihi:11.10.2021

2021 Yılı 9 Aylık MizanOnay Tarihi:11.10.2021

Ayrıntılı Bilanço (2018-2019-2020)Onay Tarihi:11.10.2021

Denetim Kurulu Raporu (2021 yılı)Onay Tarihi:11.10.2021

Denetim Kurulu Raporu (2020 yılı)Onay Tarihi:11.10.2021

Denetim Kurulu Raporu (2019 yılı)Onay Tarihi:11.10.2021

Denetim Kurulu Raporu (2018 yılı)Onay Tarihi:11.10.2021

Faaliyet RaporuOnay Tarihi:11.10.2021

BAŞKAN ADAYI TEKLİF FORMUOnay Tarihi:08.10.2021

BAŞKAN ADAYI ADLİ SİCİL KAYDI BEYANIOnay Tarihi:08.10.2021

BAŞKAN ADAYI HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALMADIĞINA DAİR BEYANOnay Tarihi:08.10.2021

BAŞKAN ADAYI KİMLİK BEYANI FORMUOnay Tarihi:08.10.2021

BAŞKAN ADAYI BAŞVURU FORMUOnay Tarihi:08.10.2021

BAŞKAN ADAYLIĞI İLE İLGİLİ HUSUSLAROnay Tarihi:08.10.2021

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:07.10.2021

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Olağan Genel Kurul Çağrısı ve GündemiOnay Tarihi:28.09.2021

GSDF 2017-2018 yılları faaliyet raporuOnay Tarihi:09.11.2018

GSDF MİZAN 01.01.2018 - 31.08.2018Onay Tarihi:09.11.2018

GSDF BİLANÇO 01.01.2017 - 31.12.2017Onay Tarihi:09.11.2018

GSDF GELİR TABLOSU 01.01.2017 - 31.12.2017Onay Tarihi:09.11.2018

GSDF BİLANÇO 01.01.2016 - 31.12.2016Onay Tarihi:09.11.2018

GSDF GELİR TABLOSU 01.01.2016 - 31.12.2016Onay Tarihi:09.11.2018

GSDF 2020 Yılı Tahmini Bütçesi ve Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:09.11.2018

GSDF 2019 Yılı Tahmini Bütçesi ve Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:09.11.2018

GSDF Denetim Kurulu Raporu 01.01.2018 - 31.08.2018Onay Tarihi:09.11.2018

GSDF Denetim Kurulu Raporu 01.01.2017 - 31.12.2017Onay Tarihi:09.11.2018

GSDF Denetim Kurulu Raporu 01.01.2016 - 31.12.2016Onay Tarihi:09.11.2018

GSDF Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:09.11.2018

GSDF 6. Olağan Mali Genel Kurulu Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:25.10.2018

GSDF 6. Olağan Mali Genel Kurulu Çağrısı ve GündemiOnay Tarihi:25.10.2018

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:01.11.2016

GSDF İtirazlar Sonucu Yönetim Kurulunca Güncellenen Delege ListesiOnay Tarihi:26.10.2016

GSDF İtirazlarla İlgili Yönetim Kurulu KararlarıOnay Tarihi:26.10.2016

GSDF 2015 - 2016 Yılları Faaliyet RaporuOnay Tarihi:26.10.2016

GSDF 2017 Yılı Tahmini Bütçesi ve FaaliyetleriOnay Tarihi:26.10.2016

GSDF 2018 Yılı Tahmini Bütçesi ve FaaliyetleriOnay Tarihi:26.10.2016

GSDF Ayrıntılı bilanço ve gelir gider tablosu 2015Onay Tarihi:26.10.2016

GSDF Ayrıntılı bilanço ve gelir gider tablosu 2016Onay Tarihi:26.10.2016

GSDF Denetim Kurulu Raporu 2015Onay Tarihi:26.10.2016

GSDF Denetim Kurulu Raporu 2016Onay Tarihi:26.10.2016

TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU 4. OLAĞAN GENEL KURUL ve 5. OLAĞAN GENEL MALİ KURULU GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:13.10.2016

Başkan Adayı Başvuru Formu, Başkanlığa Aday Gösterme Dilekçesi ve Beyan ile TaahhütnameOnay Tarihi:13.10.2016

Başkan Adaylarında aranan şartlar ve istenen belgeler ile İtiraz işlemleriOnay Tarihi:13.10.2016

TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU 4. OLAĞAN GENEL KURUL ve 5. OLAĞAN GENEL MALİ KURUL DUYURUSUOnay Tarihi:13.10.2016

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Düzeltilmiş Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:18.11.2014

2013 - 2014 Yılları Faaliyet RaporuOnay Tarihi:12.11.2014

2015 - 2016 Yılları Tahmini Bütçesi ve Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:12.11.2014

01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arası Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:12.11.2014

01.01.2014 - 30.09.2014 tarihleri arası Denetleme Kurulu Raporu Onay Tarihi:12.11.2014

TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU 4. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:12.11.2014

TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU 4. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL DUYURUSU VE GÜNDEMİOnay Tarihi:27.10.2014

TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 4. OLAĞAN MALİ GENEL KURULU GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:27.10.2014