Türkiye Briç Federasyonu Başkanlığı

Türkiye Briç Federasyonu Faaliyet RaporuOnay Tarihi:28.10.2021

Türkiye Briç Federasyonu 2018 Yılı Denetleme Kurulu Raporu (01.10.2018-31.12.2018)Onay Tarihi:15.10.2021

Türkiye Briç Federasyonu 2019 Yılı Denetleme Kurulu Raporu (01.01.2019-31.12.2019)Onay Tarihi:15.10.2021

Türkiye Briç Federasyonu 2020 Yılı Denetleme Kurulu Raporu (01.01.2020-31.12.2020)Onay Tarihi:15.10.2021

Türkiye Briç Federasyonu 2021 Yılı Denetleme Kurulu Raporu (01.01.2021-30.09.2021)Onay Tarihi:15.10.2021

Türkiye Briç Federasyonu 2023 Yılı Tahmini Bütçe (01.01.2023-31.12.2023)Onay Tarihi:15.10.2021

Türkiye Briç Federasyonu 2021 Yılı Tahmini Bütçe (01.10.2021-31.12.2021)Onay Tarihi:15.10.2021

Türkiye Briç Federasyonu 2021 Yılı Tahmini Bütçe (01.01.2021-31.12.2021)Onay Tarihi:15.10.2021

Türkiye Briç Federasyonu 2022 Yılı Tahmini Bütçe (01.01.2022-31.12.2022)Onay Tarihi:15.10.2021

Türkiye Briç Federasyonu 2021 Yılı Taslak Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:15.10.2021

Türkiye Briç Federasyonu 2021 Olağan Genel Kurul Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:13.10.2021

Türkiye Briç Federasyonu 2021 Olağan Genel Kurulu Yer DeğişikliğiOnay Tarihi:06.10.2021

Türkiye Briç Federasyonu 2021 Olağan Genel Kurulu Federasyon Başkan Adaylarında Aranan Şartlar ve İstenen BelgelerOnay Tarihi:01.10.2021

Türkiye Briç Federasyonu 2021 Olağan Genel Kurulu Federasyon Başkan Adayı Teklif FormuOnay Tarihi:01.10.2021

Türkiye Briç Federasyonu 2021 Olağan Genel Kurulu Federasyon Başkan Adayı Beyan FormlarıOnay Tarihi:01.10.2021

Türkiye Briç Federasyonu 2021 Olağan Genel Kurul Duyurusu ve GündemiOnay Tarihi:01.10.2021

Türkiye Briç Federasyonu 2021 Olağan Genel Kurul Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:01.10.2021

2018 Olağan Mali Genel Kurul EvraklarıOnay Tarihi:19.11.2018

2018 Mali Genel Kurul Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:06.11.2018

2018 Mali Genel Kurul Güncellenen Delege ListesiOnay Tarihi:01.11.2018

01.10.2018 - 31.12.2019 Arası Tahmini BütçeOnay Tarihi:01.11.2018

2020 Yılı Tahmini BütçeOnay Tarihi:01.11.2018

2018 Yılı Gelir/Gider Hesabı (01.01.2018-30.09.2018)Onay Tarihi:25.10.2018

2017 Yılı Gelir/Gider Hesabı (01.01.2017-31.12.2017)Onay Tarihi:25.10.2018

2016 Yılı Gelir/Gider Hesabı (01.09.2016-31.12.2016)Onay Tarihi:25.10.2018

2018 Yılı Bilanço Onay Tarihi:25.10.2018

2017 Yılı Bilanço Onay Tarihi:25.10.2018

2016 Yılı Bilanço Onay Tarihi:25.10.2018

2018 Yılı Denetim Kurulu Raporu (01.01.2018-30.09.2018)Onay Tarihi:25.10.2018

2017 Yılı Denetim Kurulu Raporu (01.01.2017-31.12.2017)Onay Tarihi:25.10.2018

2016 Yılı Denetim Kurulu Raporu (01.09.2016-31.12.2016)Onay Tarihi:25.10.2018

GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:17.10.2018

ÇAĞRI VE GÜNDEMOnay Tarihi:17.10.2018

Tahmini Bütçe (01.09.2016-31.12.2018)Onay Tarihi:07.10.2016

2013-2016 Dönemi Faaliyet RaporuOnay Tarihi:07.10.2016

2016 Yılı Denetim Kurulu Raporu (01.01.2016-31.08.2016)Onay Tarihi:06.10.2016

2015 Yılı Denetim Kurulu Raporu (01.01.2015-31.12.2015)Onay Tarihi:06.10.2016

2014 Yılı Denetim Kurulu Raporu (01.08.2014-31.12.2014)Onay Tarihi:06.10.2016

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:06.10.2016

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU FEDERASYON BAŞKAN ADAYI BEYAN FORMLARIOnay Tarihi:29.09.2016

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU FEDERASYON BAŞKAN ADAYI TEKLİF FORMUOnay Tarihi:29.09.2016

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu, Gündem ve Başkan Adadyları ŞartlarıOnay Tarihi:23.09.2016

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:23.09.2016

2012 YILI DENETİM KURULU RAPORU (01.10.2012-31.12.2012, Sayfa 1-2) Onay Tarihi:04.09.2014

2012 YILI DENETİM KURULU RAPORU (01.10.2012-31.12.2012, Sayfa 3) ve 2012 YILI GEÇİCİ GELİR/GİDER HESABI Onay Tarihi:04.09.2014

2013 YILI DENETİM KURULU RAPORU (01.01.2013-31.12.2013, Sayfa 1-2)Onay Tarihi:04.09.2014

2013 YILI DENETİM KURULU RAPORU (01.01.2013-31.12.2013, Sayfa 3) ve 2013 YILI GELİR/GİDER HESABI Onay Tarihi:04.09.2014

2013 YILI AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:04.09.2014

2014 YILI DENETİM KURULU RAPORU (01.01.2014-31.07.2014, Sayfa 1-2)Onay Tarihi:04.09.2014

2014 YILI DENETİM KURULU RAPORU (01.01.2014-31.07.2014, Sayfa 3) ve 2014 YILI GELİR/GİDER HESABI Onay Tarihi:04.09.2014

2014 YILI AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:04.09.2014

2014 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURULA KATILACAK OLAN KESİN DELEGE LİSTESİ ve GÜNDEMOnay Tarihi:02.09.2014

2014 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURULA KATILACAK OLAN KULÜPLER, GEÇİCİ DELEGE LİSTESİ ve GÜNDEMOnay Tarihi:21.08.2014