Türkiye Kaykay Federasyonu

FEDERASYON BAŞKAN ADAYININ TESPİTİNE DAİR DUYURUOnay Tarihi:08.09.2017

GÜNDEM VE DUYURUOnay Tarihi:18.08.2017

DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:18.08.2017

BAŞKAN ADAYLARINDAN ARANACAK ŞARTLAROnay Tarihi:18.08.2017

EK-1 ADAY BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİOnay Tarihi:18.08.2017

EK-2 BAŞKAN ADAYLARI BİLGİ FORMUOnay Tarihi:18.08.2017

EK-3 TC KİMLİK BEYANIOnay Tarihi:18.08.2017

EK-4 İDARİ TAHKİKAT TAAHÜTNAMESİOnay Tarihi:18.08.2017

EK-5 SPORTİF HAK MAHRUMİYETİ BEYANIOnay Tarihi:18.08.2017

EK-6 ADLİ SİCİL BEYANIOnay Tarihi:18.08.2017

EK-7 VERGİ BORCU BEYANIOnay Tarihi:18.08.2017

EK-8 SPORTİF DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KURULU BEYANIOnay Tarihi:18.08.2017