Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı

5. Olağan ve 6. Mali Genel Kurul Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:21.10.2021

01.01.2021-30.09.2021 Tarihleri Arası Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:11.10.2021

05.10.2021 tarihli Türkiye Yelken Federasyonu Denetim Kurulu Toplantı TutanağıOnay Tarihi:10.10.2021

2017- 2018- 2019-2020-2021 Yılları Faaliyet RaporuOnay Tarihi:10.10.2021

2022 Faaliyet Programı TaslağıOnay Tarihi:10.10.2021

2023 Yılı Tahmini BütçesiOnay Tarihi:10.10.2021

2022 Yılı Tahmini BütçesiOnay Tarihi:10.10.2021

01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri Arası Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:10.10.2021

01.01.2019-31.12.2019 Tarihleri Arası Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:10.10.2021

01.10.2018-31.12.2018 Tarihleri Arası Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:10.10.2021

Yönetim Kurulu Kararı Sonrasında Güncellenen Delege Listesi 07.10.2021Onay Tarihi:08.10.2021

Yönetim Kurulu Kararı Sonrasında Güncellenen Delege Listesi 07.10.2021Onay Tarihi:07.10.2021

5. Olağan Genel Kurul GündemiOnay Tarihi:24.09.2021

T.C. Kimlik Numarası BeyanıOnay Tarihi:24.09.2021

Hak Mahrumiyeti BeyanıOnay Tarihi:24.09.2021

Adli Sicil BeyanıOnay Tarihi:24.09.2021

Delege Listesi İtiraz DuyurusuOnay Tarihi:24.09.2021

Başkan Adaylığı DuyurusuOnay Tarihi:24.09.2021

Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:24.09.2021

5. Olağan Mali Genel Kurul Kesin Misafir Dinleyici Listesi (19.11.2018)Onay Tarihi:19.11.2018

5. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL KESİN DELEGE LİSTESİ (19.11.2018)Onay Tarihi:19.11.2018

2016-2017-2018 FAALİYET RAPORU(12.11.2018)Onay Tarihi:12.11.2018

İKTİSADİ İŞLETME DENETİM KURULU RAPORU (12.11.2018)Onay Tarihi:12.11.2018

2020 TAHMİNİ BÜTÇE (12.11.2018)Onay Tarihi:12.11.2018

2020 FAALİYET PROGRAMI TASLAĞI (12.11.2018)Onay Tarihi:12.11.2018

2019 TAHMİNİ BÜTÇE (12.11.2018)Onay Tarihi:12.11.2018

2019 FAALİYET PROGRAMI TASLAĞI (12.11.2018)Onay Tarihi:12.11.2018

01.10.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU (12.11.2018)Onay Tarihi:12.11.2018

01.01.2018-30.09.2018 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU (12.11.2018)Onay Tarihi:12.11.2018

01.01.2017-31.12.2017 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU (12.11.2018)Onay Tarihi:12.11.2018

5. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL İTİRAZ SONUCUNDA GÜNCELLENEN GEÇİCİ DELEGE LİSTESİ (06.11.2018)Onay Tarihi:06.11.2018

5. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL MİSAFİR DİNLEYİCİ DUYURUSU (06.11.2018)Onay Tarihi:06.11.2018

5. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:25.10.2018

5. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL DELEGE İTİRAZ DUYURUSU Onay Tarihi:25.10.2018

5. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL ÇAĞRISI VE GÜNDEMİOnay Tarihi:25.10.2018

4. Olağan Genel Kurul Kesin Delege Listesi-02/11/2016Onay Tarihi:02.11.2016

4.Olağan Genel Kurul İtiraz Sonucu Yönt. Kur. Güncellenen Delege ListesiOnay Tarihi:21.10.2016

01.11.2014-31.12.2014 DENETİM KURULU RAPORUOnay Tarihi:21.10.2016

01.01.2015-31.12.2015 Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:21.10.2016

01.01.2016-30.09.2016 DENETİM KURULU RAPORUOnay Tarihi:21.10.2016

2018 Yılı Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:21.10.2016

2017 Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:21.10.2016

2014-2016 Yılı Faaliyet RaporuOnay Tarihi:21.10.2016

2018 Yılı Tahmini BütçeOnay Tarihi:21.10.2016

2017 Tahmini BütçesiOnay Tarihi:21.10.2016

Federasyon Başkanlığı Adaylarına DuyurulurOnay Tarihi:20.10.2016

5-DUYURUOnay Tarihi:20.10.2016

3-FEDERASYON BAŞKANLIĞI ADAY BAŞVURU PROSEDÜRÜOnay Tarihi:04.10.2016

4-BAŞKAN ADAYLARI BAŞVURU FORMU VE BEYANLAROnay Tarihi:04.10.2016

2-4. OLAĞAN GENEL KURUL GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:03.10.2016

1- 4.OLAGAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİOnay Tarihi:03.10.2016

4.Olağan Mali Genel Kurul Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:14.11.2014

2013 Yılı Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:13.11.2014

2014 Yılı Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:13.11.2014

2014 Yılı Dönem Faaliyet RaporuOnay Tarihi:13.11.2014

2015 Yılı Taslak Faaliyet PorgramıOnay Tarihi:13.11.2014

2015 Yılı Tahmini BütçeOnay Tarihi:13.11.2014

2016 Yılı Taslak Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:13.11.2014

2016 Yılı Tahmini BütçesiOnay Tarihi:13.11.2014

4. Olağan Mali Genel Kurul Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:27.10.2014

4. Olağan Mali Genel Kuru GündemiOnay Tarihi:27.10.2014

Türkiye Yelken Federasyonu 01.01.2013-30.11.2013 Taihleri Arası Denetim RaporuOnay Tarihi:24.12.2013

Türkiye Yelken Federasyonu 31.10.2012-31.12.2012 Taihleri Arası Denetim RaporuOnay Tarihi:24.12.2013

Türkiye Yelken Federasyonu 01.09.2012-30.10.2012 Taihleri Arası Denetim RaporuOnay Tarihi:24.12.2013

Olağanüstü Genel Kurul Kesin Delege Listesi 24.12.2013Onay Tarihi:24.12.2013

Başkan Adayları Duyurusu 11.12.2013Onay Tarihi:11.12.2013

Başkan Adayları Başvuru Formu 11.12.2013Onay Tarihi:11.12.2013

Başkan Adayları Teklif Yazısı 11.12.2013Onay Tarihi:11.12.2013

Beyan Ve Taahhütname 11.12.2013Onay Tarihi:11.12.2013

Üye Listesine Yapılacak İtirazlar için Duyuru 11.12.2013Onay Tarihi:11.12.2013

Olağanüstü Genel Kurul Çağrı ve Gündemi Gazete İlanı 07.12.2013Onay Tarihi:07.12.2013

Genel Kurul Çağrı ve Gündemi 06.12.2013Onay Tarihi:06.12.2013

Olağanüstü Genel Kurul Geçici Delege Listesi 06.12.2013Onay Tarihi:06.12.2013

Taslak Delege ListesiOnay Tarihi:26.12.2012

gazete ilanlarıOnay Tarihi:26.12.2012

01-10-2010 / 31-08-2012 Denetim RaporuOnay Tarihi:12.10.2012

2014 Yılı Bütçe TaslağıOnay Tarihi:12.10.2012

2013 Yılı Bütçe TaslağıOnay Tarihi:12.10.2012

KESİN DELEGE LİSTESİ 12.10.2012Onay Tarihi:12.10.2012

2010-2012 Faaliyet RaporuOnay Tarihi:11.10.2012

31 Ağustos 2012 Ayrıntılı BilançoOnay Tarihi:11.10.2012

31 Ağustos 2012 Gelir-Gider TablosuOnay Tarihi:11.10.2012

31 Aralılk 2011 Ayrıntılı BilançoOnay Tarihi:11.10.2012

31 Aralık 2011 Gelir-Gider TablosuOnay Tarihi:11.10.2012

31 Aralık 2010 Ayrıntılı BilançoOnay Tarihi:11.10.2012

31 Aralık 2010 Gelir-Gider TablosuOnay Tarihi:11.10.2012

Taslak Delege ListesiOnay Tarihi:28.09.2012

Seçim Duyurusu ve GÜndemOnay Tarihi:28.09.2012

Genel Sekreterlik DuyurusuOnay Tarihi:02.10.2006

Denetim RaporuOnay Tarihi:27.09.2006

2008 Yılı Faaliyet Programı ve BütçesiOnay Tarihi:27.09.2006

2007 Yılı Faaliyet Programı ve BütçesiOnay Tarihi:27.09.2006

Beyan ve TaahhütnameOnay Tarihi:14.09.2006

Başkan Adaylarında Aranacak ŞartlarOnay Tarihi:14.09.2006

Başkan Adayları Başvuru FormuOnay Tarihi:14.09.2006

Delege İsim ListesiOnay Tarihi:14.09.2006

Genel Kurul DuyurusuOnay Tarihi:14.09.2006

Genel Sekreterlikten DuyuruOnay Tarihi:14.09.2006

Delege ListesiOnay Tarihi:29.08.2006