Türkiye Curling Federasyonu

2024 Yılı Denetim RaporuOnay Tarihi:04.04.2024

2023 Yılı Denetim RaporuOnay Tarihi:04.04.2024

2022 Yılı Denetim RaporuOnay Tarihi:04.04.2024

2026 Yılı Bütçe TasarısıOnay Tarihi:04.04.2024

2025 Yılı Bütçe TasarısıOnay Tarihi:04.04.2024

2024 Yılı Bütçe TasarısıOnay Tarihi:04.04.2024

CURLING 01.01.2024-31.03.2024 DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:04.04.2024

CURLING 01.01.2023-31.12.2023 DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:04.04.2024

CURLING 01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:04.04.2024

2026 Yılı Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:04.04.2024

2025 Yılı Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:04.04.2024

2024 Yılı Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:04.04.2024

Faaliyet RaporuOnay Tarihi:04.04.2024

TÜRKİYE CURLING FEDERASYONU 2. OLAĞAN MALİ GENEL KURULU KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:01.04.2024

TÜRKİYE CURLING FEDERASYONU 2. OLAĞAN MALİ GENEL KURULU GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:19.03.2024

TÜRKİYE CURLING FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 2. OLAĞAN MALİ GENEL KURULU ÇAĞRI VE GÜNDEMOnay Tarihi:19.03.2024

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul 01.01.2022-28.02.2022 Tarihleri Arası Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:29.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul 01.01.2021-31.12.2021 Tarihleri Arası Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:29.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul 01.03.2020-31.12.2020 Tarihleri Arası Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:29.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul 01.01.2020-29.02.2020 Tarihleri Arası Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:29.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul 01.01.2019-31.12.2019 Tarihleri Arası Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:29.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul 01.03.2018-31.12.2018 Tarihleri Arası Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:29.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul 2024 Yılı Tahmini BütçesiOnay Tarihi:29.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul 2024 Yılı Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:29.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul 2023 Yılı Tahmini BütçesiOnay Tarihi:29.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul 2023 Yılı Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:29.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul 2022 Yılı Tahmini BütçesiOnay Tarihi:29.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul 2022 Yılı Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:29.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul 2021 Yılı Tahmini BütçesiOnay Tarihi:29.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul 2021 Yılı Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:29.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul 2020 Yılı Tahmini BütçesiOnay Tarihi:29.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul 2020 Yılı Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:29.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul 2018-2022 Yılları Faaliyet RaporuOnay Tarihi:29.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:29.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul Adli Sicil Kaydı Beyanı (EK-5)Onay Tarihi:16.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul Sportif Hak Mahrumiyeti Beyanı (EK-4)Onay Tarihi:16.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul T.C. Kimlik No Beyanı (EK-3)Onay Tarihi:16.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul Federasyon Başkanı Adayı Teklif Beyanı (EK-2)Onay Tarihi:16.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul Başkan Adayı Başvuru Formu (EK-1)Onay Tarihi:16.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul Başkanlık Başvuru DilekçesiOnay Tarihi:16.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul Başkan Adaylığı İle İlgili HususlarOnay Tarihi:16.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul Çağrı ve GündemOnay Tarihi:16.03.2022

Türkiye Curling Federasyonu 3.Olağan Genel Kurulu ve 1.Mali Kurul Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:16.03.2022

CURLING FEDERASYONU MALİ KURULU YER ZAMAN DUYURUSUOnay Tarihi:11.03.2020

2021 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİOnay Tarihi:09.03.2020

2021 YILI FAALİYET PROGRAMIOnay Tarihi:09.03.2020

2020 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİOnay Tarihi:09.03.2020

2020 YILI FAALİYET PROGRAMIOnay Tarihi:09.03.2020

01.01.2020-29.02.2020 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORUOnay Tarihi:09.03.2020

01.01.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORUOnay Tarihi:09.03.2020

01.03.2018-31.12.2018 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORUOnay Tarihi:09.03.2020

FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:09.03.2020

1.OLAĞAN MALİ GENEL KURUL KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:09.03.2020

İTİRAZLAR SONUCU GÜNCELLENEN GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:13.03.2018

2.Olağan Genel Kurul Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:01.03.2018

2.Olağan Genel Kurul Başkan Adaylığı İle İlgili HususlarOnay Tarihi:01.03.2018

2. Olağan Genel Kurul Başkan Adayı Başvuru DilekçesiOnay Tarihi:01.03.2018

2. Olağan Genel Kurul Başkan Adayı Başvuru Bilgi FormuOnay Tarihi:01.03.2018

2. Olağan Genel Kurul Başkan Adayı Teklif BeyanıOnay Tarihi:01.03.2018

2. Olağan Genel Kurul Başkan Adayı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası BeyanıOnay Tarihi:01.03.2018

2. Olağan Genel Kurul Başkan Adayı Sportif Hak Mahrumiyeti Cezası Bulunmadığının BeyanıOnay Tarihi:01.03.2018

2. Olağan Genel Kurul Başkan Adayı Adli Sicil Kaydı Yazılı BeyanıOnay Tarihi:01.03.2018

2. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİOnay Tarihi:27.02.2018

Genel Kurulun Yapılacağı Otel DuyurusuOnay Tarihi:31.05.2017

Federasyon Başkanlığı Adaylık DuyurusuOnay Tarihi:31.05.2017

Denetim RaporuOnay Tarihi:25.05.2017

Seçim TakvimiOnay Tarihi:25.05.2017

Faaliyet RaporuOnay Tarihi:25.05.2017

BÜTÇE TASLAĞI-2018Onay Tarihi:25.05.2017

Bütçe Taslağı-2017Onay Tarihi:25.05.2017

KOCAELİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR S.K. İTİRAZ CEVABIOnay Tarihi:25.05.2017

İZMİT ALİKAHYA İTİRAZ CEVABIOnay Tarihi:25.05.2017

SEVGİ SPOR KULÜBÜ İTİRAZ CEVABIOnay Tarihi:25.05.2017

1. OLAĞAN GENEL KURUL KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:25.05.2017

1.OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKAN ADAYLIĞI İLE İLGİLİ HUSUSLAROnay Tarihi:10.05.2017

1.OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKAN ADAYLIĞI BAŞVURU DİLEKÇESİOnay Tarihi:10.05.2017

1.OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKAN ADAYI KİMLİK NUMARASI BEYANIOnay Tarihi:10.05.2017

1.OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKAN ADAYI SPORTİF HAK MAHRUMİYETİ CEZASI BULUNMADIĞININ BEYANIOnay Tarihi:10.05.2017

1.OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKAN ADAYI ADLİ SİCİLKAYDI BEYANIOnay Tarihi:10.05.2017

1.OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKAN ADAYI TEKLİF BEYANIOnay Tarihi:10.05.2017

1.OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKAN ADAYI BAŞVURU BİLGİ FORMUOnay Tarihi:10.05.2017

1. OLAĞAN GENEL KURUL GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:10.05.2017

1. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİOnay Tarihi:05.05.2017

GENEL KURUL DUYURUOnay Tarihi:02.05.2017

GENEL KURUL DUYURUSUOnay Tarihi:13.04.2017

1. VE 2. KADEME ANTRENÖR KURSU SON BAŞVURU 30 EYLÜL 2016 TARİHİDİR...Onay Tarihi:22.09.2016

1. VE 2. KADEME ANTRENÖR KURSU Onay Tarihi:29.08.2016

Türkiye Curling Federasyonu Başkan Adaylarına İlişkin DuyuruOnay Tarihi:18.01.2016

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERASYON BAŞKANLARI SEÇİM YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi:13.01.2016

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERASYON BAŞKANLARI SEÇİM YÖNERGESİOnay Tarihi:13.01.2016

Türkiye Curling Federasyonu Genel Kurul DuyurusuOnay Tarihi:05.01.2016

Türkiye Curling Federasyonu Başkan Adaylarında Aranacak ŞartlarOnay Tarihi:05.01.2016

Türkiye Curling Federasyonu Başkanlık Seçim GündemiOnay Tarihi:05.01.2016

Türkiye Curling Federasyonu Başkanlık Aday Başvuru FormuOnay Tarihi:05.01.2016

Türkiye Curling Federasyonu Başkanlığı Delege ListesiOnay Tarihi:05.01.2016