Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı

2018 DENETİM KURULU RAPORUOnay Tarihi:26.10.2018

2017 DENETİM KURULU RAPORUOnay Tarihi:26.10.2018

2016 DENETİM KURULU RAPORUOnay Tarihi:26.10.2018

2016 YILI BİLANÇO VE GELİR-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:26.10.2018

2017 YILI BİLANÇO VE GELİR-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:26.10.2018

2018 YILI BİLANÇO VE GELİR-GİDER TABLOSUOnay Tarihi:26.10.2018

7.MALİ GENEL KURUL 2020 YILI FAALİYETİ TASLAK PROĞRAMIOnay Tarihi:23.10.2018

7.MALİ GENEL KURUL 2019 YILI FAALİYETİ TASLAK PROGRAMIOnay Tarihi:23.10.2018

2020 YILI BÜTÇE TASLAĞIOnay Tarihi:23.10.2018

2019 YILI BÜTÇE TASLAĞIOnay Tarihi:23.10.2018

2016-2018 DÖNEMİ FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:23.10.2018

7.MALİ GENEL KURUL KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:22.10.2018

7. MALİ GENEL KURUL GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:02.10.2018

7. MALİ GENEL KURUL GÜNDEMİOnay Tarihi:02.10.2018

7. MALİ GENEL KURUL DUYURUSUOnay Tarihi:02.10.2018

4.OLAĞAN GENEL KURUL 2015-2016 FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:20.10.2016

4.OLAĞAN GENEL KURUL DENETLEME KURULU RAPORU 2016Onay Tarihi:20.10.2016

4.OLAĞAN GENEL KURUL DENETLEME KURULU RAPORU 2015Onay Tarihi:20.10.2016

4.OLAĞAN GENEL KURUL DENETLEME KURULU RAPORU 2014Onay Tarihi:20.10.2016

4.OLAĞAN GENEL KURUL 2018 YILI TAHMİNİ BÜTÇEOnay Tarihi:20.10.2016

4.OLAĞAN GENEL KURUL 2017 YILI TAHMİNİ BÜTÇEOnay Tarihi:20.10.2016

4.OLAĞAN GENEL KURUL KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:19.10.2016

4.OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKANLIK ADAY FORMUOnay Tarihi:07.10.2016

4.OLAĞAN GENEL KURULU BAŞKAN ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAROnay Tarihi:07.10.2016

4.OLAĞAN GENEL KURULU GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:07.10.2016

4.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİOnay Tarihi:07.10.2016

2014 yılı Faaliyet Programı ve BütçesiOnay Tarihi:19.10.2012

2014 yılı Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:19.10.2012

30.09.2012 tarihli Gelir Gider TablosuOnay Tarihi:19.10.2012

30.09.2012 tarihli BilançoOnay Tarihi:19.10.2012

30.09.2012 tarihli Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:19.10.2012

31.12.2011 tarihli Gelir Gider TablosuOnay Tarihi:19.10.2012

2011 tarihli BilançoOnay Tarihi:19.10.2012

Dönem Faaliyet raporuOnay Tarihi:19.10.2012

3.Olagan genel Kurul Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:19.10.2012

Dağcılık Federasyonu Bşk. AnastatuOnay Tarihi:19.10.2012

Başkanlık Aday Başvuru FormuOnay Tarihi:04.10.2012

Başkanlık Adayı DuyurusuOnay Tarihi:04.10.2012

3 Olağan Genel Kurul Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:04.10.2012

3.Olağan Genel Kurul Çağrı ve GündemiOnay Tarihi:04.10.2012