Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı

5.OlaganGenel_7.MaliGenekKurul_2022FaaliyetProgramiOnay Tarihi:26.10.2021

5.OlaganGenel_7.MaliGenekKurul_2022YiliMali_TahminiButceOnay Tarihi:26.10.2021

5.OlaganGenel_7.MaliGenekKurul_2021FaaliyetProgramiOnay Tarihi:26.10.2021

5.OlaganGenel_7.MaliGenekKurul_2021YiliMali_TahminiButceOnay Tarihi:26.10.2021

5.Olagan_7.MaliGenelKurul_2018Eylul- 2021Ekim_Gelir_Gider_DagilimiOnay Tarihi:22.10.2021

5.OlaganGenel_7.MaliGenelKurul_AyrintiliGelirTablosu_21.12.2020Onay Tarihi:22.10.2021

5.OlaganGenel_7.MaliGenelKurul_AyrintiliGelirTablosu_21.12.2019Onay Tarihi:22.10.2021

5.OlaganGenel_7.MaliGenelKurul_AyrintiliGelirTablosu_21.12.2018Onay Tarihi:22.10.2021

5.OlaganGenel_7.MaliGenelKurul_AyrintiliBilanco 31.12.2020Onay Tarihi:22.10.2021

5.OlaganGenel_7.MaliGenelKurul_AyrintiliBilanco 31.12.2019Onay Tarihi:22.10.2021

5.OlaganGenel_7.MaliGenelKurul_AyrintiliBilanco 31.12.2018Onay Tarihi:22.10.2021

5.OlaganGenel_7.MaliGenelKurul_2018 Ekim- 2021_Yillari_Gelir_Gider_HesapOzetiOnay Tarihi:22.10.2021

5.OlaganGenel_7.MaliGenekKurul_Denetleme _Kurulu-2021 raporuOnay Tarihi:22.10.2021

5.OlaganGenel_7.MaliGenekKurul_Denetleme _Kurulu-2020 raporuOnay Tarihi:22.10.2021

5.OlaganGenel_7.MaliGenekKurul_Denetleme _Kurulu-2019 raporuOnay Tarihi:22.10.2021

5.OlaganGenel_7.MaliGenekKurul_Denetleme _Kurulu-2018 raporuOnay Tarihi:22.10.2021

5.OlaganGenel_7.MaliGenel_Kurul_FaaliyetRaporu2021Onay Tarihi:22.10.2021

5.OlaganGenel_7.Mali_GenelKurul_Takvimi_2021Onay Tarihi:22.10.2021

5.OlaganGenel_7.MaliGenek_Kurul_KesinDelege_Litesi2021Onay Tarihi:22.10.2021

Federasyon Başkanı Teklif BeyanıOnay Tarihi:06.10.2021

Başkan Adaylığı Kimlik BeyanıOnay Tarihi:06.10.2021

Başkan Adaylığı Beyan ve TaahhütnameOnay Tarihi:06.10.2021

Başkan Adaylığı HususlarıOnay Tarihi:06.10.2021

GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:06.10.2021

Çağrı ve GündemiOnay Tarihi:06.10.2021

2020 YILI MALİ TAHMİN BÜTÇESİOnay Tarihi:09.11.2018

2020 YILI FAALİYET PROGRAMIOnay Tarihi:09.11.2018

2019 YILI MALİ TAHMİN BÜTÇESİOnay Tarihi:09.11.2018

2019 YILI FAALİYET PROGRAMIOnay Tarihi:09.11.2018

2016-2018 YILLARI FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:09.11.2018

31.12.2017 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSUOnay Tarihi:09.11.2018

31.12.2017 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:09.11.2018

31.12.2016 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSUOnay Tarihi:09.11.2018

31.12.2016 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:09.11.2018

2- 01.09.2016 - 10.09.2018 GELİR GİDER HESAP ÖZETİOnay Tarihi:09.11.2018

1 -YILLARA GÖRE GELİR - GİDER DAĞILIMIOnay Tarihi:09.11.2018

01.01.2018 - 10.09.2018 GELİR TABLOSUOnay Tarihi:09.11.2018

01.01.2018 - 10.09.2018 DENETLEME KURULU RAPORUOnay Tarihi:09.11.2018

01.01.2018 - 10.09.2018 AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:09.11.2018

01.01.2017 - 31.12.2017 DENETLEME KURULU RAPORUOnay Tarihi:09.11.2018

01.01.2016 - 31.08.2016 DENETLEME KURULU RAPORUOnay Tarihi:09.11.2018

6.MALİ KURUL KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:09.11.2018

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU 6.MALİ GENEL KURUL GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:25.10.2018

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU 6.MALİ GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİOnay Tarihi:25.10.2018

4.Olağan Genel Kurul, 5. Mali Kurul (Kesin Delege Listesi)Onay Tarihi:07.10.2016

2018 Yılı Faaliyet Programı (Taslak)Onay Tarihi:07.10.2016

2018 Yılı Tahmini BütçeOnay Tarihi:07.10.2016

2017 Yılı Faaliyet Programı (Taslak)Onay Tarihi:07.10.2016

2017 Yılı Tahmini BütçeOnay Tarihi:07.10.2016

2015 Yılı Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:07.10.2016

2014 Yılı Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:07.10.2016

2015 Yılı Ayrıntılı Gelir TablosuOnay Tarihi:07.10.2016

2015 Yılı BilançosuOnay Tarihi:07.10.2016

2014 Yılı Ayrıntılı Gelir TablosuOnay Tarihi:07.10.2016

2014 Yılı Ayrıntılı BilançoOnay Tarihi:07.10.2016

2014-2016 Gelir Gider Hesap ÖzetiOnay Tarihi:07.10.2016

Faaliyet RaporuOnay Tarihi:07.10.2016

JUDO İLAN STAR GAZETESİOnay Tarihi:22.09.2016

JUDO İLAN AKŞAM GAZETESİOnay Tarihi:22.09.2016

JUDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜOnay Tarihi:22.09.2016

GÜNDEMOnay Tarihi:22.09.2016

DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:22.09.2016

JUDO FEDERASYONU ANA STATÜ (R-G : 01.10.2014))Onay Tarihi:02.10.2014

2015 YILI FAALİYET PROGRAMIOnay Tarihi:02.10.2014

2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇEOnay Tarihi:02.10.2014

2016 YILI FAALİYET ROGRAMIOnay Tarihi:02.10.2014

2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇEOnay Tarihi:02.10.2014

2012-2014 GELİR GİDER HESAP ÖZETİOnay Tarihi:02.10.2014

2013-2014 YILLARI AYRINTILI GELİR TABLOSUOnay Tarihi:02.10.2014

2013-2014 YILLARI BİLANÇOOnay Tarihi:02.10.2014

2012-2014 YILLARI FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:02.10.2014

2012-2014 DENETLEME KURULU RAPORLARIOnay Tarihi:02.10.2014

DENETLEME KURULU RAPORLARI (2013-2014)Onay Tarihi:02.10.2014

4 NCÜ MALİ GELEN KURUL KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:29.09.2014

4 ÜNCÜ MALİ GENEL KURUL GAZETE İLANI (STAR GAZETESİ)Onay Tarihi:18.09.2014

4 ÜNCÜ MALİ GENEL KURUL GAZETE İLANI (VATAN GAZETESİ)Onay Tarihi:18.09.2014

4 ÜNCÜ MALİ GENEL KURUL GÜNDEM (PDF)Onay Tarihi:18.09.2014

4 ÜNCÜ MALİ GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ (PDF)Onay Tarihi:18.09.2014

3. OLAĞAN GENEL KURUL KESİN DELEGE LİSTESİ (ALFA BETİK SIRALI)Onay Tarihi:27.09.2012

2014 YILI FAALİYET PROGRAMI (TASLAK)Onay Tarihi:27.09.2012

2013 YILI TAHMİNİ BÜTÇEOnay Tarihi:27.09.2012

2013 YILI FAALİYET PROGRAMI ( TASLAK )Onay Tarihi:27.09.2012

2010-2012 YILI FEDERASYON GELİR GİDER TABLOSUOnay Tarihi:27.09.2012

2012 YILI GELİR GİDER TABLOSUOnay Tarihi:27.09.2012

2012 YILI BİLANÇOSUOnay Tarihi:27.09.2012

2012 DENETLEME KURULU RAPORUOnay Tarihi:27.09.2012

2009-2012 YILLARI FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:27.09.2012

3. OLAĞAN GENEL KURUL KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:27.09.2012

JUDO FEDERASYONU ANASTATÜSÜ (10.madde değişikliği)Onay Tarihi:21.09.2012

3.OLAĞAN GENEL KURUL VE MALİ KURUL DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:13.09.2012

3. OLAĞAN GENEL KURUL VE MALİ KURUL GÜNDEMİOnay Tarihi:13.09.2012

2010 Tahmini BütçeOnay Tarihi:27.11.2008

2009 Yılı Yurt Dışı Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:27.11.2008

2009 Tahmini BütçeOnay Tarihi:27.11.2008

2008 Yılı Gelir-Gider MizanOnay Tarihi:27.11.2008

2008 Genel Kurul ListesiOnay Tarihi:27.11.2008

2007 Yılı Gelir TablosuOnay Tarihi:27.11.2008

2007 Yılı DeğerlendirmeOnay Tarihi:27.11.2008

2007 Yılı BilançoOnay Tarihi:27.11.2008

2006-2007-2008 Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:27.11.2008

2006 Yılı Gelir TablosuOnay Tarihi:27.11.2008

2006 Yılı BilançoOnay Tarihi:27.11.2008

2006 DeğerlendirmeOnay Tarihi:27.11.2008

Denetleme Kurulu Raporu 2008Onay Tarihi:27.11.2008

Delege Listesi (pdf formatında)Onay Tarihi:12.11.2008

Delege Listesi (xls formatında)Onay Tarihi:12.11.2008