Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı

01.01.2021 - 31.08.2021 - Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:21.10.2021

6-01.01.2020 - 31.12.2020 - Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:21.10.2021

01.01.2019 - 31.12.2019 - Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:21.10.2021

01.09.2018 - 31.12.2018 - Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:21.10.2021

2021-2022-2023 Yılları Bütçe TasarısıOnay Tarihi:21.10.2021

01.09.2018 - 31.08.2021 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet RaporuOnay Tarihi:21.10.2021

5. Olağan Genel Kurul Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:21.10.2021

Güncellenen Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:15.10.2021

Başkan Adaylığı DuyurusuOnay Tarihi:05.10.2021

Adaylık Teklif FormuOnay Tarihi:05.10.2021

Adli Sicil Kaydı BeyanıOnay Tarihi:05.10.2021

Hak Mahrumiyeti BeyanıOnay Tarihi:05.10.2021

T.C. Kimlik No ve Adres BeyanıOnay Tarihi:05.10.2021

Başkan Adaylığı DuyurusuOnay Tarihi:05.10.2021

Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:05.10.2021

Genel Kurul Duyurusu ve GündemOnay Tarihi:05.10.2021

6. Olağan Mali Genel Kurul Kesin Delege ListeleriOnay Tarihi:25.09.2018

2016-2018 Yönetim Kurulu Faaliyet RaporuOnay Tarihi:25.09.2018

2016 Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:25.09.2018

2016 Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:25.09.2018

2016 Yılı Bilanço ve Gelir-Gider TablosuOnay Tarihi:25.09.2018

2017 Yılı Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:25.09.2018

2017 Yılı Bilanço ve Gelir-Gider TablosuOnay Tarihi:25.09.2018

2018 Yılı Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:25.09.2018

2018 Bilanço ve Gelir-Gider TablosuOnay Tarihi:25.09.2018

2019-2020 Yılları Bütçe TasarısıOnay Tarihi:25.09.2018

6. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:11.09.2018

6. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL ÇAĞRISI VE GÜNDEMİOnay Tarihi:11.09.2018

4. Olağan Genel Kurul ve 5. Mali Genel Kurul Kesinleşen Delege ListesiOnay Tarihi:25.10.2016

4. Olağan Genel Kurul ve 5. Mali Genel Kurul Kesinleşen Delege ListesiOnay Tarihi:20.10.2016

2014-2016 Yılları Yönetim Kurulu Faaliyet RaporlarıOnay Tarihi:20.10.2016

2014-2015-2016 Yılları Denetim Kurulu RaporlarıOnay Tarihi:20.10.2016

2014-2015-2016 Yılları Bilançoları ve Gelir-Gider TablosuOnay Tarihi:20.10.2016

2017-2018 Bütçe TasarısıOnay Tarihi:20.10.2016

4. Olağan Genel Kurul Duyurusu ve GündemiOnay Tarihi:05.10.2016

Federasyon Başkanlığı Adaylığı Hak Mahrumiyeti BeyanıOnay Tarihi:05.10.2016

Federasyon Başkanlığı Adaylığı Adaylık Ücreti Banka Hesap NumarasıOnay Tarihi:05.10.2016

Federasyon Başkanlığı Aday Teklif FormuOnay Tarihi:05.10.2016

Federasyon Başkan Adayı T.C. Kimlik Numarası BeyanıOnay Tarihi:05.10.2016

Adli Sicil Kaydı BeyanıOnay Tarihi:05.10.2016

4. Olağan Genel Kurul Geçici Delege ListeleriOnay Tarihi:05.10.2016

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı 4. Olağan Mali Genel Kurulu 2013 Yılı Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:10.10.2014

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı 4. Olağan Mali Genel Kurulu 2014 Yılı Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:10.10.2014

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı 4. Olağan Mali Genel Kurulu 2015 Yılı Bütçe TasarısıOnay Tarihi:10.10.2014

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı 4. Olağan Mali Genel Kurulu 2016 Yılı Bütçe TasarısıOnay Tarihi:10.10.2014

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı 4. Olağan Mali Genel Kurulu Kesinleşen Delege ListesiOnay Tarihi:10.10.2014

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı 4. Olağan Mali Genel Kurul Çağırısı ve Gündemi_DüzeltmeOnay Tarihi:09.10.2014

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı 4. Olağan Mali Genel Kurul 2012 Yılı Denetim Kurulu RaporuOnay Tarihi:09.10.2014

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı 4. Olağan Mali Genel Kurul 2012-2014 Yılları Faaliyet RaporuOnay Tarihi:09.10.2014

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı 4. Olağan Mali Genel Kurul Çağırısı ve GündemiOnay Tarihi:25.09.2014

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı 4. Olağan Mali Genel Kurulu Kesin Olmayan Delege ListesiOnay Tarihi:25.09.2014

08.12.2006-31.12.2006 Yılı Özet Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:16.10.2008

08.12.2006-31.12.2006 Yılı Gelir Gider TablosuOnay Tarihi:16.10.2008

08.12.2006-31.12.2006 Yılı Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:16.10.2008

08.12.2006-31.12.2006 Yılı BilançosuOnay Tarihi:16.10.2008

08.12.2006-30.09.2008 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet RaporuOnay Tarihi:16.10.2008

01.01.2008-30.09.2008 Yılı Özet Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:16.10.2008

01.01.2008-30.09.2008 Yılı Gelir Gider TablosuOnay Tarihi:16.10.2008

01.01.2008-30.09.2008 Yılı Özet Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:16.10.2008

01.01.2008-30.09.2008 Yılı BilançosuOnay Tarihi:16.10.2008

01.01.2007-31.12.2007 Yılı Özet Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:16.10.2008

01.01.2007-31.12.2007 Yılı Gelir Gider TablosuOnay Tarihi:16.10.2008

01.01.2007-31.12.2007 Yılı Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:16.10.2008

01.01.2007-31.12.2007 Yılı BilançosuOnay Tarihi:16.10.2008

Delege ListesiOnay Tarihi:06.10.2008

Başkan Adayları DuyuruOnay Tarihi:06.10.2008

Başkan Aday Adayı Başvuru FormuOnay Tarihi:06.10.2008

1.Olağan Mali Genel Kurul Ve 2.Olağan Genel Kurul GündemOnay Tarihi:06.10.2008

Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:27.11.2006

Denetim RaporuOnay Tarihi:23.11.2006

2007-2008 Yılı Yurtiçi Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:23.11.2006

2007 Yılı Yurtdışı Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:23.11.2006

2007 Yılı Tahmini BütçesiOnay Tarihi:23.11.2006

2006-2007 Yılı Yurtiçi Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:23.11.2006

GündemOnay Tarihi:21.11.2006

Gazete İlanıOnay Tarihi:20.11.2006

Beyan_TaahhütnameOnay Tarihi:20.11.2006

Başkan Adaylarına DuyuruOnay Tarihi:20.11.2006

Başkan Adayları Başvuru FormuOnay Tarihi:20.11.2006

Delege ListesiOnay Tarihi:08.11.2006