Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Bşk.

GOSBF 2024 Yılı Tahmini Faaliyet Programı ve BütçesiOnay Tarihi:01.06.2023

GOSBF 2023 Yılı Tahmini Faaliyet Programı ve BütçesiOnay Tarihi:01.06.2023

1. Olağan Genel Kurul Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:31.05.2023

GOSBF 1. Olağan Genel Kurul İtiraz Şekli ve YeriOnay Tarihi:24.05.2023

GOSBF 1. Olağan Genel Kurul Başkan Adayları Duyuru ve EkleriOnay Tarihi:24.05.2023

1. Olağan Genel Kurul Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:17.05.2023

1. Olağan Genel Kurulu Çağrı ve GündemOnay Tarihi:17.05.2023

GOSBF 1. Olağan Genel Kurulu Erteleme DuyurusuOnay Tarihi:20.02.2023

GOSBF 1. Olağan Genel Kurul Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:10.02.2023

GOSBF 1. Olağan Genel Kurul Çağrı ve GündemiOnay Tarihi:10.02.2023

TÜRKİYE GELİŞMEKTE OLAN SPOR BRANŞLARI FEDERASYONU BAŞKAN ADAYLARI DUYURUSUOnay Tarihi:28.01.2022

TÜRKİYE GELİŞMEKTE OLAN SPOR BRANŞLARI FEDERASYONU OLAĞAN GENEL KURUL KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:24.01.2022

TÜRKİYE GELİŞMEKTE OLAN SPOR BRANŞLARI FEDERASYONU OLAĞAN GENEL KURUL GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:14.01.2022

EK-006-SPORTİF DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KURULU BEYANIOnay Tarihi:04.01.2022

EK-005-SPORTİF HAK MAHRUMİYETİ BEYANIOnay Tarihi:04.01.2022

EK-004-ADLİ SİCİL BEYANIOnay Tarihi:04.01.2022

EK-003-İDARİ TAHKİKAT TAAHHÜTNAMESİOnay Tarihi:04.01.2022

EK-002-T.C. KİMLİK BEYANIOnay Tarihi:04.01.2022

EK-001-BAŞKAN ADAYLARI BİLGİ FORMUOnay Tarihi:04.01.2022

FEDERASYON BAŞKANLARI ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR VE BAŞVURULARIN ALINMASIOnay Tarihi:04.01.2022

DELEGE BILGI FORMU - GELISMEKTE OLAN SPOR BRANSLARI FEDERASYONUOnay Tarihi:04.01.2022

TÜRKİYE GELİŞMEKTE OLAN SPOR BRANŞLARI FEDERASYONU ÇAĞRI VE GÜNDEMOnay Tarihi:03.01.2022

GOSBF SEÇİM DUYURUSU BAŞKAN ADAYLARIOnay Tarihi:16.02.2017

GOSBF KESİN DELEGE LİSTESİ Onay Tarihi:14.02.2017

GOSBF DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:03.02.2017

GOSBF SPORTİF DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KURULU RAPOR BEYANIOnay Tarihi:23.01.2017

GOSBF VERGİ VE SİGORTA BORCU OLMADIĞINA DAİR BEYANOnay Tarihi:23.01.2017

GOSBF SPORTİF HAK MUHRUMİYETİ CEZASI BULUNMADIĞININ BEYANIOnay Tarihi:23.01.2017

GOSBF ADLİ SİCİL KAYDI YAZILI BEYANIOnay Tarihi:23.01.2017

GOSBF İDARİ TAHKİKAT BEYANIOnay Tarihi:23.01.2017

GOSBF TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI BEYANIOnay Tarihi:23.01.2017

GOSBF BAŞKAN ADAYI BAŞVURU BİLGİ FORMUOnay Tarihi:23.01.2017

GOSBF SPOR FEDERASYONLARI SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞVURU EVRAKLARIOnay Tarihi:23.01.2017

GOSBF FEDERASYON BAŞKANLARI ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR VE BAŞVURULARININ ALINMASIOnay Tarihi:23.01.2017

GOSBF OY KULLANACAK DELEGELERE AİT BİLGİ FORMUOnay Tarihi:23.01.2017

GOSBF ÇAĞRI VE GÜNDEMOnay Tarihi:23.01.2017