Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU/ 30.09.2021 Gelir Gider TablosuOnay Tarihi:22.10.2021

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU/ 31.12.2018 Gelir Gider TablosuOnay Tarihi:22.10.2021

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU/ 31.12.2019 Gelir Gider TablosuOnay Tarihi:22.10.2021

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU/ 31.12.2020 Gelir Gider TablosuOnay Tarihi:22.10.2021

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU/ 31.12.2020 Ayrıntılı BilançoOnay Tarihi:22.10.2021

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU/ 31.12.2019 Ayrıntılı BilançoOnay Tarihi:22.10.2021

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU/ 31.12.2018 Ayrıntılı BilançoOnay Tarihi:22.10.2021

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU/ 2022-2023 yılı tahmini bütçeOnay Tarihi:22.10.2021

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU/ Faaliyet RaporuOnay Tarihi:22.10.2021

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU/ 30.09.2021 Ayrıntılı BilançoOnay Tarihi:22.10.2021

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU/ 2023 yılı tahmini faaliyet programıOnay Tarihi:22.10.2021

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU/ 2022 yılı tahmini faaliyet programıOnay Tarihi:22.10.2021

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU/ Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:22.10.2021

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:19.10.2021

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKAN ADAYLARINDAN İSTENEN TC KİMLİK BEYANIOnay Tarihi:07.10.2021

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU GENEL KURUL TAKVİMİOnay Tarihi:07.10.2021

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKAN ADAYLARI SPORTİF CEZA BEYANIOnay Tarihi:07.10.2021

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKAN ADAYLARINDAN İSTENEN BELGELEROnay Tarihi:07.10.2021

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKAN ADAYLARI TEKLİF MEKTUBUOnay Tarihi:07.10.2021

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKAN ADAYLARI ADLİ SİCİL KAYDI BEYANIOnay Tarihi:07.10.2021

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:07.10.2021

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİOnay Tarihi:07.10.2021

01.10.2016 - 31.10.2018 AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:23.11.2018

01.10.2016 - 31.10.2018 GELİR GİDER TABLOSUOnay Tarihi:23.11.2018

2017-2018 YILLARI FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:23.11.2018

2019 - 2020 YILLARI TASLAK FAALİYET PROGRAMIOnay Tarihi:23.11.2018

2019-2020 YILLARI TAHMİNİ BÜTÇE TASLAĞIOnay Tarihi:23.11.2018

DENETLEME KURULU RAPORUOnay Tarihi:23.11.2018

5. MALİ GENEL KURUL KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:23.11.2018

5. MALİ GENEL KURUL GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:08.11.2018

5. MALİ GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİOnay Tarihi:08.11.2018

2018 Yılı Tahmini Faaliyet Programı Onay Tarihi:27.10.2016

2017 Yılı Tahmini Faaliyet ProgramıOnay Tarihi:27.10.2016

2018 Yılı Tahmini Bütçesi Onay Tarihi:27.10.2016

2017 Yılı Tahmini BütçesiOnay Tarihi:27.10.2016

2015-2016 Yılı Faaliyet Raporu Onay Tarihi:27.10.2016

30.09.2016 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSUOnay Tarihi:27.10.2016

30.09.2016 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:27.10.2016

31.12.2015 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU Onay Tarihi:27.10.2016

31.12.2015 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:27.10.2016

2015-2016 YILI DENETLEME KURULU RAPORUOnay Tarihi:27.10.2016

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU GENEL KURUL KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:24.10.2016

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU GENEL KURUL BAŞKAN ADAYI BEYAN VE TAAHHÜTNAMESİOnay Tarihi:11.10.2016

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU GENEL KURULU BAŞKAN ADAYI BAŞVURU FORMUOnay Tarihi:11.10.2016

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU GENEL KURUL BAŞKAN ADAYI TEKLİF BEYANIOnay Tarihi:11.10.2016

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU GENEL KURUL ÇAĞRISI VE GÜNDEM BAŞKAN ADAYLIK BAŞVURU İŞLEMLERİOnay Tarihi:11.10.2016

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU GENEL KURUL GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:11.10.2016

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU GENEL KURUL ÇAĞRISI VE GÜNDEMOnay Tarihi:11.10.2016

SEÇİM KOMİSYONUNUN 6 NOLU KARARIOnay Tarihi:12.02.2015

SEÇİM KOMİSYONUNUN 5 NOLU KARARIOnay Tarihi:05.02.2015

2012 EKİM -KASIM- ARALIK FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:29.01.2015

2012 YILI EKİM-KASIM-ARALIK DÖNEMİ GELİR TABLOSUOnay Tarihi:29.01.2015

2012 YILI EKİM-KASIM-ARALIK DÖNEMİ BİLANÇOSUOnay Tarihi:29.01.2015

2013 YILI FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:29.01.2015

2013 YILI GELİR TABLOSUOnay Tarihi:29.01.2015

2013 YILI BİLANÇOSUOnay Tarihi:29.01.2015

2014 YILI FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:29.01.2015

2014 YILI GELİR TABLOSUOnay Tarihi:29.01.2015

2014 YILI BİLANÇOSUOnay Tarihi:29.01.2015

2015 YILI FAALİYET PROGRAMIOnay Tarihi:29.01.2015

2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİOnay Tarihi:29.01.2015

2016 YILI FAALİYET PROGRAMIOnay Tarihi:29.01.2015

2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇEOnay Tarihi:29.01.2015

14 ŞUBAT 2015 YILI 1.OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURULU VE 4. OLAĞAN MALİ GENEL KURULU KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:29.01.2015

2012 YILI DENETİM RAPORUOnay Tarihi:29.01.2015

2013 YILI DENETİM RAPORUOnay Tarihi:29.01.2015

2014 YILI DENETİM RAPORUOnay Tarihi:29.01.2015

ŞEÇİM KOMİSYONU 4. NOLU KARAR TUTANAĞIOnay Tarihi:26.01.2015

DELEGELERİN ve BAŞKAN ADAYLARININ DİKKATİNEOnay Tarihi:14.01.2015

1.Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ve 4. Olağan Mali Genel Kurulu Duyurusu ve GündemiOnay Tarihi:13.01.2015

BAŞKAN ADAYLARININ DİKKATİNEOnay Tarihi:13.01.2015

1.Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ve 4.Olağan Mali Genel Kurulu Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:13.01.2015

1.Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ve 4.Mali Genel KuruluOnay Tarihi:30.12.2014

1.OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURULU VE 4. MALİ OLAGAN GENEL KURULU IPTALIOnay Tarihi:18.12.2014

1. OLAĞAN ÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURULU VE 4. OLAĞAN MALİ GENEL KURULU KESİN DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:05.12.2014

2015 YILI FAALİYET PROGRAMIOnay Tarihi:05.12.2014

2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİOnay Tarihi:05.12.2014

2016YILI FAALİYET PROGRAMIOnay Tarihi:05.12.2014

2016YILI TAHMİNİ BÜTÇEOnay Tarihi:05.12.2014

2012 YILI (EKİM-KASIM-ARALIK )FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:05.12.2014

2012 YILI GELİR TABLOSUOnay Tarihi:05.12.2014

2012 YILI BİLANÇOSUOnay Tarihi:05.12.2014

2013 YILI FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:05.12.2014

2013 YILI GELİR GİDER TABLOSUOnay Tarihi:05.12.2014

2014 YILI FAALİYET RAPORUOnay Tarihi:05.12.2014

2014 YILI GELİR GİDER TABLOSUOnay Tarihi:05.12.2014

2013 YILI BİLANÇOSUOnay Tarihi:05.12.2014

2014 YILI BİLANÇOSUOnay Tarihi:05.12.2014

2012 YILI (EKİM-KASIM-ARALIK) DENETİM RAPORUOnay Tarihi:05.12.2014

2013 YILI DENETİM RAPORUOnay Tarihi:05.12.2014

2014 YILI (01.OCAK-31 EKİM ) DENETİM RAPORUOnay Tarihi:05.12.2014

Ödül ve Yardım TalimatıOnay Tarihi:04.12.2014

Federasyon Baskanı Adaylarının DikkatineOnay Tarihi:20.11.2014

1. OLAĞAN ÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURULU VE 4.MALİ GENEL KURULU DUYURUSU VE GÜNDEMİOnay Tarihi:20.11.2014

Geçici Delege ListesiOnay Tarihi:20.11.2014

4.MALİ GENEL KURULUN İPTALİOnay Tarihi:19.11.2014

İŞİTME ENGELLİLER 4. OLAGAN MALİ GENEL KURULU GEÇİCİ DELEGE LİSTESİOnay Tarihi:06.11.2014

İŞİTME ENGELLİLER 4. OLAGAN MALİ GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİOnay Tarihi:06.11.2014

2014 tahmini butceOnay Tarihi:24.12.2012

2013 tahmini butceOnay Tarihi:24.12.2012

2011 ozet gelir tabloOnay Tarihi:24.12.2012

2011 bilancoOnay Tarihi:24.12.2012

2011 kesin mizanOnay Tarihi:24.12.2012

2011 yili gelir tablosuOnay Tarihi:24.12.2012

2010aralikayigelirtablosuOnay Tarihi:24.12.2012

2010aralikayibilancoOnay Tarihi:24.12.2012

kesin mizanOnay Tarihi:24.12.2012

gelir gider tablosu ozetiOnay Tarihi:24.12.2012

denetleme raporuOnay Tarihi:24.12.2012

bilanco ozetOnay Tarihi:24.12.2012

bilancoOnay Tarihi:24.12.2012

mizanOnay Tarihi:24.12.2012

İşitme Engelliller Dünya Güreş ŞampiyonasıOnay Tarihi:24.12.2012

2. MALİ KURUL 2011 YILI AYRINTILI BİLANÇOOnay Tarihi:18.10.2012

AnastatüOnay Tarihi:10.10.2012

GündemOnay Tarihi:10.10.2012

İşitme Engelliler Spor Federasyonu AnastatüsüOnay Tarihi:10.10.2012

3. Olağan Genel Kurul Delege ListesiOnay Tarihi:10.10.2012

Denetleme Kurulu RaporuOnay Tarihi:05.12.2008

2008 MizanOnay Tarihi:05.12.2008

2008 Kesin MizanOnay Tarihi:05.12.2008

2008 BilançoOnay Tarihi:05.12.2008

GündemOnay Tarihi:05.12.2008

Denetleme RaporuOnay Tarihi:05.12.2008

Kesin Delege ListesiOnay Tarihi:05.12.2008

2009-2010 Mali DurumOnay Tarihi:05.12.2008

2.Olağan Genel Kurul Delege ListesiOnay Tarihi:24.11.2008

GündemOnay Tarihi:24.11.2008

Adaylık Başvuru ŞartlarıOnay Tarihi:24.11.2008

Aday Başvuru FormuOnay Tarihi:24.11.2008

Delege ListesiOnay Tarihi:20.11.2008